Žmogaus teisių pažeidimai ir smurtas akušerijoje

Įspėjimas

Noriu įspėti visas nėščiąsias, ypač pirmakartes, dėl šio įrašo turinio. Taip pat noriu įspėti moteris, kurios yra patyrusios traumuojantį gimdymą ir stengiasi išmokti jį priimti arba pamiršti. Šiame įraše bus gausu medžiagos, galinčios išgąsdinti besilaukiančias  ir/arba sukelti skaudžius prisiminimus jau gimdžiusioms. Tekste bus daug nuorodų į ekstremaliai pavaizduotas procedūras, aprašomi įvykiai nebus malonūs skaityti. Atsargiai atidarinėkite nuorodas. Jei pajusite, kad čia pateiktos informacijos skaitymas jums sukelia skausmingus prisiminimus arba nerimą dėl būsimo gimdymo – sustokite. Mano tikslas nėra gąsdinti ar priminti žeidžiančius įvykius. Tačiau egzistuoja problemos, apie kurias privalu kalbėti – idant ateityje jų būtų mažiau, nei yra dabar.
Traumuojantį gimdymą patyrusios moterys dažnai iš aplinkinių girdi tokius paguodos žodžius: „Svarbiausia, kad kūdikiui viskas gerai.“ O dėl tuštumos ar skausmo jų viduje kaltinami hormonų svyravimai ir pogimdyvinė depresija. Be abejonės, kūdikis yra svarbus. Ir nors dažnai mamai jos vaiko gerovė yra svarbiau nei jos pačios, – gimdymo metu, manau, tiek gimdyvė, tiek būsimas naujagimis yra vienodai svarbūs.
Noriu pabrėžti, jog šiame įraše kalbėsiu ne apie kūdikį, ir ne apie tuos atvejus, kai skubios medicininės procedūros yra atliekamos gelbėjant gimdyvės arba naujagimio gyvybę. Gimdymo smurto temą nagrinėjantys specialistai pastebi, kad visi žemiau paminėti veiksmai, kai jie atliekami gelbėjant gyvybes, gimdžiusių moterų dažniausiai nebūna interpretuojami kaip nepagarbūs ar žeidžiantys. Deja, būna atvejų, kai moters orumą bei jos teisę į savo kūną pažeidžiantys veiksmai yra atliekami be medicininės būtinybės. Tai ir bus šio straipsnio tema. Todėl apie kūdikį nekalbėsiu. Kalbėsiu apie mamą, apie moterį, kuri gimdo ir yra pažeidžiama. Ir apie tai, kokie pažeidimai vyksta akušerijoje.
Kadangi tokių reiškinių terminologija Lietuvoje nėra apibrėžta, naudosiu Barbaros E. Herreros (LM, CPM) pasiūlytus terminus. Ši JAV dirbanti licencijuota ir sertifikuota profesionali akušerė yra parašiusi išsamų straipsnį apie gimdymo pažeidimus. Toliau pateikiu ištraukas iš šio straipsnio, aiškiai ir suprantamai paaiškinančias autorės siūlomą gimdymo pažeidimų klasifikavimą.

Piktnaudžiavimas gimdymu, šiurkštus elgesys su gimdančiąja (Birth Abuse)

Šis terminas apima visus piktnaudžiavimo aspektus, kuriuos moteris gali patirti nėštumo, gimdymo ir pogimdyviniu laikotarpiu. Toliau pagal pažeidimų sunkumą jie skirtomi taip:

Gimdymo pažeidimai (Birth Violation)

Gimdymui mes ruošiamės kupinos vilties ir lūkesčių. Mes viliamės, kad galėsime saugiai ir ramiai pagimdyti ir pačios pasirūpinti savo kūdikiu. Be to, tikimės, kad su mumis bus elgiamasi pagarbiai, ir mes kaip žmonės turėsime galimybę išsaugoti savo orumą. Kai tai neįvyksta, mūsų pasitikėjimas yra pažeidžiamas. Tokie pažeidimai apima, bet neapsiriboja šiais atvejais:
 • gimdymo plano ignoravimas;
 • reikalavimo liautis darius kažką, kas gimdyvei nepriimtina, ignoravimas;
 • užklausų ir prašymų ignoravimas;
 • bet koks lietimasis negavus tam leidimo;
taip pat ir visi toliau pateikiami apibrėžimai.

Nežmoniškas elgesys su gimdyve, gimdymo nužmoginimas (Dehumanization)

Daug yra rašyta apie gimdančių moterų nužmoginimą ir mechanizavimą. Apie tai parašytos knygos ir atlikti tyrimai. Tačiau svarbu peržiūrėti „normalius“ įvykius, kuriuos šiurkštaus elgesio su gimdančiąja kontekste galima priskirti nežmoniškiems. Svarbu pastebėti, kad moterys į šiuos įvykius reaguoja skirtingai, priklausomai nuo praeityje patirtų fizinių ir emocinių išgyvenimų. Iš asmeninės pusės gimdanti moteris gali patirti dehumanizaciją ir kaip gimdymo smurtą.
 • Reikalavimas, kad moteris dėvėtų ligoninės gimdymo marškinius, kai ji išreiškia norą dėvėti savo drabužius;
 • reikalavimas, kad moteris dėvėtų gimdymo marškinius atvira nugara, neduodant jai nieko papildomai prisidengti, kai moteris to nenori daryti iš drovumo;
 • ėjimas į gimdyvės palatą nesibeldžiant;
 • ėjimas į gimdyvės palatą neprisistačius;
 • papildomi stebėtojai gimdyvei nesutinkant;
 • nepažįstamų/neprisistačiusių asmenų lietimasis prie gimdyvės;
 • nepažįstamų/neprisistačiusių asmenų lietimasis prie kūdikio;
 • delsimas gimdyvei ar jau pagimdžiusiai moteriai pateikti informaciją apie jos kūdikio būklę;
 • sveiko kūdikio nedavimas gimdyvei, kai ji to prašo;
 • kreipimasis į gimdyvę ne vardu/pavarde, o vadinant ją „mamyte“ ir panašiai.

Gimdymo smurtas (Birth Violence)

Pereinant prie gimdymo smurto pažeidimai tampa labiau fiziniai. Ir nors ne visuomet moteris sužeidžiama fiziškai, bet pažeidimai neabejotinai yra smurtinio pobūdžio.
 • Moterų bauginimas nėšumo ar gimdymo metu (pvz., aiškinant, kad nėščioji nebaigusi ilgų medicinos mokslų, todėl neišmano, apie ką eina kalba, arba klasikinė bauginimo taktika – negyvo kūdikio korta). Daugybę bauginimo taktikos pavyzdžių galima rasti tinklaraštyje My Ob Said What?!?
 • Priverstinai pastatyti moteriai kateterį, kai ji aiškiai išsako prieštaravimą;
 • neleisti moteriai gerti ir valgyti vykstant sąrėmiams;
 • duoti moteriai raminamųjų, nuskausminamųjų, skatinamųjų, magnio sulfato ar kitokių vaistų negavus prieš tai informuoto paciento sutikimo;
 • fiziškai apriboti moters galimybes gimdymo metu keisti kūno padėtį;
 • fiziškai pakeisti moters kūno padėtį prieš jos valią (pvz., per stangas moteriai stovint ant keturių apversti ją ant nugaros);
 • rėkti ant moters (žeminant ją dėl to, kad ji negali susidoroti su patiriamu skausmu ar reikalaujant tam tikro elgesio);
 • neigti moters patirtį (pvz., „Tau dar net nepradėjo rimtai skaudėti“ arba „Palauk, tuoj prasidės tikri sąrėmiai“);
 • smarkiai tempti tarpvietės audinius vadinant tai tarpvietės masažu ar prilaikymu (tarpvietės tampymas gali sukelti fizinę žalą moteriai, tuo tarpu tarpvietės masažas ir prilaikymas yra labai švelnios procedūros);
 • moters apleidimas (pvz., moteriai gimdant gydytojas stovi kitame gimdyklos gale, taip bausdamas ją už tai, kad, pvz., ji bandė gimdyti namuose);
 • agresyus virkštelės tempimas bandant išlupti placentą, kuri dar nėra atsidalijusi (tai ne tas pats, kas aktyvus placentinis laikotarpis, nes taip darant juntamas stiprus fizinis skausmas, ypač, jei moteris gimdo be epidūrinės nejautros. Toks elgesys gali suketi stiprų kraujavimą);
 • smarkus ir skausmingas gimdos „masažas“ po placentos gimdymo (autorė pasakoja, kad studijuojant akušeriją jas mokino per pilvą sugniaužtu kumščiu paliesti ką tik pagimdžiusios moters stuburą. Nors jos pačios praktika rodo, kad dažniausiai pakanka trumpai ir švelniai apčiuopti gimdą, kad įsitikintum, jog ši susitraukusi. Jei ne – susitraukimui paskatinti pakanka švelnaus masažo);
 • griebimas moteriai už krūtų ir jų kišimas naujagimiui į burną neperspėjus ir negavus motinos sutikimo.

Kalbant apie gimdymo smurtą svarbu paminėti, jog Venesuela 2007 metais patvirtino teisinį terminą akušerinis smurtas, kuris apibrėžtas taip:
„Medicininio personalo kišimasis į moterų kūnus ir jų reprodukcinius procesus nehumanišku elgesiu ir gydymu, piktnaudžiaujant vaistais ir natūralius procesus paverčiant patologiniais, kartu sukeliant autonomijos trūkumą ir apribojant galimybes priimti laisvus sprendimus, susijusius su jų kūnu ir seksualumu, o tai turi negatyvų poveikį tolimesniam moterų gyvenimui” (citata iš žurnalo International Journal of Gynecology and Obstetrics straipsnio Obstetric Violence: A new legal term introduced in Venezuela, 2010 m. gruodžio numeris)

Prievarta prieš gimdančią moterį (Birthrape)

Pats „stipriausias“ terminas. Jis apima atvejus, kai be moters sutikimo yra fiziškai įsiterpiama į jos lyties organus. Visi žemiau surašyti scenarijai apima atvejus, kai moterims tai yra daroma be perspėjimo, be pilnai informuoto sutikimo, moteriai persigalvojus dėl sutikimo ar net aktyviai prieštaraujant atliekamai procedūrai. Nusikaltėlis netgi gali suvaržyti moterį, panaudoti prieš ją fizinę jėgą ar paprašyti, kad suvaržyti gimdančią moterį jam padėtų kiti. Pavyzdžiui, jei moteris atsisako vaginalinės procedūros, o nusikaltėlis fiziškai praskėčia jos kojas, kad galėtų tęsti ką pradėjęs. Tai yra jėgos ir prievartos panaudojimas prieš gimdančią moterį.

<..>

Tikslai ir intencijos

Diskusijos apie gimdymo pažeidimus apima ir nusikalstančiojo motyvaciją bei ketinimus. Nors, autorės nuomone, gimdymo pažeidimai, smurtas ir prievarta turėtų būti apibrėžiami aukos patyrimais. Nusikalstančiojo ketinimai nėra reikšmingi. Jeigu palyginsime gimdymo prievartą su įprastiniu moters išprievartavimu, tai lygiai kaip yra prievartautojų, kurie neturi ketinimų sužaloti savo auką, taip yra ir medikų, kurie neturi tikslo nuskriausti gimdančią moterį. Galbūt prievartautojas tenori išmokyti moterį ar mergaitę užsiimti seksu, ar tiesiog parodyti, koks jis nuostabus meilužis. Prievartavimu ne visada norima įbauginti ar sužeisti moterį (žvelgiant nusikaltėlio akimis). Išties nesvarbu, kokie yra prievartautojo ketinimai. Taip pat nesvarbu, ar daktaras, akušerė ar seselė norėjo išgąsdinti ar įbauginti moterį. Tai, kaip gimdanti moteris patiria medikų elgesį ar atliekamas procedūras – štai kas apibrėžia gimdymo pažeidimą.
Kitame straipsnyje apie gimdymo stacionaruose egzistuojančias medikų piktnaudžiavimo problemas, kurį radau JAV nacionalinio sveikatos instituto medicinos bibliotekoje, pažymima, kad smurtas ligoninėse dabar yra „traktuojamas panašiai, kaip praėjusio amžiaus viduryje buvo traktuojamas smurtas šeimoje ir prievarta prieš moterį. Smurtas ir prievarta egzistavo, tačiau jų nebuvo kaip įvardyti. Jeigu vyras ar sugyventinis žodžiais ar veiksmais užgauliodavo moterį, na, tai jis tiesiog tokio charakterio. Tikriausiai moteris kažkuo tokio elgesio nusipelnė, ir bet kuriuo atveju nieko čia nebuvo galima padaryti.
Reikėjo kelerių metų drąsių ir ryžtingų moterų darbo, kad visuomenėje būtų pasiektas dabartinis sąmoningumas ir supratimas, jog tiek psichologinis, tiek fizinis smurtas prieš moterį yra nepateisinamas. Ir dar daugiau darbo reikėjo, kad būtų sukurti teisiniai precedentai, inicijuoti mokymai teisėjams, policininkams bei ligoninių personalui ir sukurtos paramos grupės bei įsteigti prieglobsčiai smurtą patiriančioms moterims. Tokio pobūdžio smurtas pasitaiko ir šiandien, tačiau jį bent jau atpažįsta teisėsaugos struktūros, visuomenė šiuo klausimu yra daug sąmoningesnė ir moterys, patyrusios smurtą, gali gauti įvairialypę pagalbą.
Autorė Susan Hodges prie žodinio smurtavimo gimdymo stacionaruose priskira tokius medicininio personalo veiksmus: „Grasinimai, barimasis, pajuokimas, gėdinimas, spaudimo darymas, šaukimas, žeminimas, melavimas, manipuliavimas, tyčiojimasis, ignoravimas ir nesiskaitymas – visi elgesio modeliai, kurie žemina paciento savigarbą ir stiprina smurtaujančiojo galios jausmą.“

Informuoto paciento sutikimas

Nors kiekvienas iš paminėtų elgesio atvejų yra žeminantis ir labai skaudu, kad dabartinėje medicinos sistemoje tokių atvejų vis dar pasitaiko, vieną iš jų norėčiau išskirti. Tai manipuliavimas informacija. Jį, mano nuomone, reikėtų nagrinėti atskirai, nes tai yra pažeidimas, prieš kurį šeimos, neturinčios medicininio išsilavinimo, yra beginklės. Ir nors mūsų šalies įstatymuose yra įrašytas draudimas teikti sveikatos priežiūros paslaugas be informuoto paciento sutikimo, neretai pasitaiko šio įstatymo pažeidimų:
 • pateikiama tendencinga arba nepilna informacija apie paciento būklę ir procedūrų būtinumą;
 • nenurodomos visos su procedūra susijusios rizikos;
 • dėl gimdyvės organizme vykstančių virsmų intensyvumo moteris ne visada gali tinkamai išreikšti savo valią (o tai yra būtina sąlyga tam, kad paciento sutikimas teisiškai būtų laikomas tinkamu);
 • procedūros netgi atliekamos be paciento žinios ar sutikimo (niekada nesu girdėjusi gimdymo istorijos, kur moters būtų atsiklausta prieš leidžiant oksitociną placentiniam laikotarpiui ar nurodomos tokio veiksmo rizikos).
O žmonės juk važiuoja gimdyti į ligoninę ne tam, kad abejotų gydytojų sprendimais. Ir po sunkių, gniuždančių gimdymų moterys jaučiasi dėkingos personalui už išgelbėtas gyvybes net ir tuo atveju, kai realaus pavojaus nebuvo arba traumuojančių procedūrų būtų buvę galima išvengti. Kiek moterų, patyrusių instrumentinį gimdymą, nesiryš antrą kartą pastoti vien dėl to, kad netektų antrą kartą patirti tokio gimdymo? Kelioms iš jų instrumentinio gimdymo nebūtų prireikę, jei prieš tai gimdymas joms nebūtų buvęs skatinamas? Kelioms iš skatintų moterų medikai iš anksto paaiškino, jog skatinimas gali sukelti vaisiaus hipoksiją (deguonies kūdikiui trūkumą) ir atsiradus šiai komplikacijai teks gelbėti kūdikį kerpant tarpvietę ir traukiant jį panaudojant reples, vakuminę pompą ar net atliekant skubią cezario operaciją? Man to nepaaiškino, o jums?
Svarbu žinoti, kad remiantis dabartiniu Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymu (7 straipsnis. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose) kiekvienas mūsų gali susipažinti su visais savo medicininiais dokumentais ar net gauti jų kopijas. Jeigu turite abejonių, ar jūsų gimdymo metu visos atliktos procedūros buvo mediciniškai pagrįstos – paprašykite stacionaro, kuriame gimdėte, pateikti jums jūsų medicininių dokumentų kopijas. Perspėju, kad duomenys, kuriuos rasite savo gimdymo istorijoje, gali neatitikti to, ką girdėjote iš gimdymą prižiūrinčių medikų. Nepagrįstos intervencijos medicininiuose dokumentuose gali būti neužfiksuotos arba atvirkščiai, įrašyti veiksmai, kurie turėjo būti, bet nebuvo atliekami gimdymo metu ar laikotarpiu po gimdymo.
Apie tai, ką darysite, jeigu taip ir nutiks, rekomenduoju pagalvoti prieš užsiprašant dokumentų kopijų. What has been seen – can not be unseen (tai, kas pamatyta, nebegali būti nematoma), – sako interneto folkloras. O akušerė Barbara E. Herrera savo tinklaraštyje pasakoja apie moteris, kurių dėkingumą medikams už atliktus veiksmus kardinaliai pakeitė pažintis su jų medicininiais dokumentais. Sužinojus, kad joms buvo sakoma viena, o tyrimai rodė ką kita, moterims tenka perklasifikuoti savo gimdymo patirtis ir toliau gyventi su visais to padariniais.

Akušerinio smurto priežastys

Puikiai šią temą gvildena profesionalios akušerės Colleen Scarlett ir Barbara E. Herrera šiame įraše ir jo komentaruose. Pateikdama ir papildydama jų išsakytas mintis norėčiau išskirti tokias pagrindines netinkamo elgesio su gimdyvėmis priežastis:
 • Religiniai aspektai. Daugelis turbūt žinome siužetą iš Biblijos, kur pirmoji moteris – Ieva – nepaklūsta Dievui ir suvalgo obuolio nuo pažinimo medžio. Dievas ją už tai nubaudžia skausmingu gimdymu. Ir nors nebegyvename viduramžiuose, turbūt ne vienas esame girdėję vyresnės kartos moterų pasvarstymus apie tai, kad gimdyti kančiose mums yra lemta – tai bausmė, kurią mes, moterys, Ievos dukros, turime besąlygiškai priimti. O bausmės juk neturi būti švelnios?
 • Technokratinis požiūris. XVII amžiuje mokslas perrašė gimdymo apibrėžimą. Iš intymaus, natūralaus ir beveik sakralinio patyrimo jis virto procesu, turinčiu savo etapus, mechanizmus, matavimus, taisykles ir tvarkaraštį, o gimdyvė buvo prilyginta mašinai, kurios darnus veikimas turi būti užtikrinamas ir esant reikalui koreguojamas ekspertų komandos. Ir šiandien gimdymo stacionaruose moterys privalo gimdyti pagal ligos istorijose įsegtą grafiką (partogramą). O neatitinkančiųjų tvarkaraščio laukia intervencijos.
 • Medikų atsakomybė. Šiuolaikinėje visuomenėje atsakingais už gimdyvę ir ateinantį kūdikį yra laikomi gimdymą priimantys medikai. O jeigu tai medikų atsakomybė, tai ir visus su tuo susijusius sprendimus turi priimti medikai. Juk jei klausi gimdyvės – ji gali ir nesutikti. O kaip tada gimdymą priimantis gydytojas galės gerai atlikti savo darbą?
 • Neadekvatumas. Yra manoma, kad gimdymo metu moterys yra neadekvačios, perdėm emocionalios ir neįgalios priimti racionalius sprendimus. Tai kam tuomet ką nors su jomis derinti? Juolab kad manoma, jog vos gavusios kūdikį į rankas motinos gimdymą pamiršta... Tai yra netiesa ir tą gali paliudyti kiekviena grubų elgesį gimdymo metu patyrusi moteris. Netikite? Pasiklauskite savo mamų...
 • Prioritetai. „Gimdymo objektas – vaisius.“ Taip sausai ir dalykiškai pradedamas skyrius apie gimdymą prof. G. Drąsutienės knygoje „Akušerijos ir ginekologijos praktinis vadovas“. Tuo viskas ir pasakyta. Gimdyvė, jos emocijos ir kančios yra antrame plane. Todėl rūpinantis kūdikio gerove gimdyvės norų galima nepaisyti.
 • Įvaizdžiai. Gimdymo kursuose mus mokina „iškvėpuoti“ sąrėmius, rodo vaizdo įrašus, kur ramios, orios gimdyvės tyliai ir tvarkingai gimdo vaikus. O moterys, kurios gimdymo metu aimanuoja, riaumoja, keikiasi ar kaip nors kitaip „negražiai“ gimdo, ramiai savo valandas atidirbti norinčiam medikui kelia įtampą ir problemas. Tokias patogiau sudrausminti, „pastatyti į vietą“. Parodyti, kas čia paradui vadovauja.
 • Nuogumas. Gimdymo metu tiek fiziškai, tiek psichologiškai moteris yra apsinuoginusi. Ji yra labiau nei bet kada pažeidžiama ir negali „už save pastovėti“. Ir netgi stipri, save apginti įprastinėse gyvenimo situacijose pajėgianti moteris gimdymo metu gali nesugebėti įtaigiai ir užtikrintai pasipriešinti ją žeminantiems veiksmams.
 • Galia. Gimdanti moteris atsiduria svetimoje teritorijoje, ji nekalba medikų kalba, nesupranta jų žargono, neturi jų žinių. Galios vektorius atsuktas prieš ją. Vien tai gali tapti priežastimi elgesio, kurio tikrai neįsivaizduotume tarp lygiaverčių žmonių.
 • Nebaudžiamumas. Teisinės bazės tokio pobūdžio pažeidimams nėra. Precedentų – taip pat. Net jeigu kokia drąsi moteris išdrįstų viešai apnuoginti tokius intymius savo gimdymo patyrimus ir paduoti į teismą nusikaltusį medicininį darbuotoją, vargu ar bylą laimėtų. Ne viskas yra fiksuojama medicininiuose dokumentuose ir pažeidimus būtų sunku įrodyti. O jei įrodyti ir pavyktų, atliktus veiksmus dažnai būtų galima pateisinti gerais ketinimais. Juolab kad ekspretizę dėl intervencijų pagrįstumo ar padarytų klaidų atlikti turi kiti medikai (Valstybinė teismo medicinos tarnyba nepriklausomų akušerijos-ginekologijos ekspertų neturi). Esant nepalankiems ekspertizės rezultatams nukenčia Sveikatos apsaugos ministerija (SAM). O visi medikai vienaip ar kitaip priklauso nuo SAM. Tad nereikia būti teisės specialistu, kad suvoktume, kuo tokia byla galėtų baigtis.

Traumuojančio gimdymo padariniai

Daktaro laipsnį gimdymo traumų tema apgynusi medicinos ir psichologijos išsilavinimą turinti autorė Elizabeth Ford taip aprašo traumuojančio gimdymo padarinius:
„Traumuojančio gimdymo padariniai gali būti juntami kelis mėnesius ar net kelerius metus. Jis gali paveikti moters ryšio su vaiku formavimąsi, jos santykius su partneriu, jos sprendimus susilaukti daugiau vaikų ar netgi jos norą ateityje turėti arba nebeturėti ką nors bendra su sveikatos priežiūros sistema.
<..>
Gimdymas yra toks įprastas mūsų visuomenėje, kad dauguma žmonių šį įvykį laiko „normaliu“. Todėl gali būti sunku suvokti, kaip gimdymas kai kurioms moterims gali tapti traumuojančia patirtimi. Nepaisant to, analizuojant ir tyrinėjant gimdymo traumos atvejus paaiškėjo, kad gimdymo patirčių padariniai gali sukelti moterims didžiules kančias. Nedidelė dalis nėštumų ir gimdymų apima įvykius, kuriuos dauguma žmonių įvertintų kaip traumuojančius, tokius kaip kūdikio mirtis gimdymo metu, sunkios komplikacijos ar invazinės medicininės procedūros be efektyvaus nuskausminimo. Kitos moterys gali pagimdyti sąlyginai „normaliai“, tačiau jaustis traumuotos dėl prarastos kontrolės ar orumo, aplinkinių priešiškumo, negatyvumo ar ignoravimo.“

Pogimdyvinė depresija

Tarptautinės pogimdyvinės paramos organizacijos duomenimis, 1 iš 8 gimdžiusiųjų patiria pogimdyvinę depresiją. Manoma, kad pogimdyvine depresija susergama dėl natūraliai atsirandančių hormonų pokyčių pagimdžiusios moters organizme. Tačiau fizinės arba psichologinės traumos gimdymo metu yra priskiriamos pagrindiniams pogimdyvinės depresijos rizikos faktoriams. Apie pogimdyvines depresijas esame įpratę girdėti, ir nors sąmoningumo lygis šioje srityje dar nėra pakankamas ir daug moterų, patiriančių šį sutrikimą, nesikreipia pagalbos, dažnai būtent šiems hormonų pokyčiams esame linkę „nurašyti“ visus naujos mamos nerimus, baimes, pykčius, naktinius košmarus, nuolatinę įtampą ir atsiradusį susvetimėjimo jausmą. Deja, ne visada kalti yra hormonai ir įprastinis gydymas antidepresantais ne visada gali būti veiksmingas.

Potrauminio streso sutrikimas (PTSS)

Kitas būdingas pogimdyvinis sutrikimas yra potrauminio streso sutrikimas (PTSD) ir jis diagnozuojamas esant žemiau pateiktiems kriterijams:
 1. Žmogus išgyveno traumuojantį įvykį, kai buvo abu šie veiksniai:
  1. Žmogus patyrė, stebėjo įvykį ar įvykius, kurie grėsė tikra arba tariama mirtimi ar rimtu sužalojimu, arba kėlė pavojų fizinei jo paties ar aplinkinių sveikatai, arba susidūrė su tokiu įvykiu.
  2. Žmogaus reakcija buvo didžiulė baimė, bejėgiškumas arba siaubas. (Vaikams šie jausmai gali pasireikšti sutrikusiu ar nerimastingu elgesiu)
 2. Traumuojantis įvykis nuolat patiriamas iš naujo (pvz., nuolat pasikartojantys ir įkyrūs prisiminimai apie įvykį, trauminės patirties proveržiai, pasikartojantys košmariški sapnai apie įvykį ir pan.).
 3. Nuolatinis su trauma susijusių stimulų vengimas ir bendras psichinis atbukimas, kuris buvo nebūdingas prieš traumą.
 4. Nuolatinis padidėjęs dirglumas (pvz., miego sutrikimai, suirzimas arba pykčio protrūkiai, dėmesio sutelkimo sunkumai ir pan.).
 5. Sutrikimo (B, C ir D kriterijai) trukmė ilgesnė nei 1 mėnuo.
Sutrikimas sukelia kliniškai reikšmingą kančią arba pablogėjimą socialinėje, profesinėje ar kitoje svarbioje funkcionavimo srityje. Tarptautinės pogimdyvinės paramos organizacijos duomenimis, potrauminio streso sutrikimą patiria iki 6 proc. visų gimdžiusių moterų. Lietuvoje Sveikatos apsaugos ministerija, man užklausus apie šio sutrikimo statistiką Lietuvoje, duomenų nepateikė. O visi psichologai, kurių apie ši sutrikimą klausiau, teigė, kad apie PTSS po gimdymo nėra girdėję..


Išvados

Labai norėtųsi išvadose parašyti, kur smurtą gimdymo metu patyrusios moterys galėtų kreiptis moralinės, psichologinės ar teisinės pagalbos. Tačiau esu suglumusi. Pagalbos grupių moterims, patyrusioms tokio pobūdžio traumas, nėra. Psichologų kompetencija, šnekant apie pogimdyvinę depresiją ir ypač potrauminio streso sutrikimą po gimdymo, ribota. Teisinės bazės tokio pobūdžio nusikaltimams vertinti – nerasta, o visuomenės sąmoningumo lygis šiais klausimais atitinka praėjusio amžiaus vidurio pažiūras į smurtą šeimose.
Tiesa tokia, kad niekas, išskyrus mus, šitos situacijos nepakeis. Kol smurtą patyrusios moterys tyliai kentės užsidariusios savyje, kol visuomenė nepamatys šių problemų, tol nepagarbus elgesys, smurtas ir netgi prievarta prieš gimdančias moteris akušerijoje egzistuos kaip priimtina norma.
Jeigu esate patyrę gimdymo pažeidimų, smurtą ar net prievartą gimdymo metu ar netrukus po jo – parašykite savo istoriją komentaruose arba atsiųskite ją man asmeniškai. Galbūt kartu mums pavyks sukurti tarpusavio pagalbos grupę? Ar netgi nuveikti tokius svarbius ir reikalingus darbus, kad ši opi problema iškiltų į paviršių ir pagaliau būtų imtasi veiksmų, reikalingų aprašytiems žmogaus teisių pažeidimams akušerijoje panaikinti?

Tolesniam skaitymui

67 komentarai:

 1. Turiu tris vaikučius. Trečias gimdymas vyko Vilniuje 2012 m., Antakalnio klinikose, 2-jame gimdymo skyriuje, tokia štai jo patirtis:
  nėštumo eiga buvo normali, vaikelio galvinė pirmeiga, ėjo 41 savaitė,19 val. nutekėjo vaisiaus vandenys, sąrėmiai neprasidėjo. Apie 20 val. nuvažiavome į priėmimą, apžiūrėjo, atsidarymas buvo apie 4-5 cm,
  aparatai sąrėmius rodo nestiprius, bet reguliarius.
  Jau priėmime gydytojas davė akušerei nurodymus dėl oksitocino (skatinimo). Pasakiau, kad nesutinku, atsakė, kad gamtai reikia pagalbos! ??????
  Gimdyklos koridoriuje girdime sąmyšį- trečiakartė! staigiai ruošt gimdyklą! Lyg aš čia ruoščiausi koridoriuje pamesti vaikelį.
  Gimdykloje karšta, įsakmiai liepė apsirengti ekshibicionistinius marškinius (ne kaip kitaip). Paprašiau vyro atnešti gerti vandens- neleido, paaiškino, kad dėl to, jei reikės operuoti. Sakau, o iš kur Jūs žinote iš kur aš atvažiavau- gal iš baliaus ir mano skrandis pilnas maisto ir gėrimų. Neturėjo ką atsakyt, tik pasakė, kad
  gerti neleis. Pamaniau, kad pirmas gimdymas trūko 7 val., antras 9 val.- įdomu kaip tiek laiko iškentėt negėrus, nes karšta, darosi silpna, džiūsta burna ir t.t. Čia menkniekis, baisiausia buvo, kad paguldė ant stalo, neva pamatuot tonų, bet paliko ant to stalo gulėt per visus sąrėmius, tikrai žymiai labiau skauda kai negali laisvai vaikščioti.
  Dar labiau skauda kai pastato ringerio lašinę ir į ją su švirkštu be mano žinios suleidžia oksitociną. Niekaip nesuprantu kam- gimdymo veikla prasidėjusi, įsibėgėjusi, sąrėmiai stiprūs, reguliarūs. Du ankstesnius vaikus pagimdžiau be jokio skatinimo.
  Gydotojo iš priėmimo nebemačiau, į patį gimdymą, pabaigoje atsiuntė rezidentę Ievą Daunoravičienę. Dėl tualeto teko kovoti ir kariauti, nes neleidžia, atseit aš pagimdysiu tualete, vis gi išsikovojau, bet kol ten buvau akušerė vis daužė delnu į duris, neva paskubėčiau.
  Atėjusi rezidentė sumąsto kirpti tarpvietę- sakau, kad neleidžiu, du vaikus pagimdžiau neplyšusi, sako man neįdomu, bet nespėja, pagimdau- tada pripažįsta tyliai rezidentė akušerei- gerai, kad nekirpom.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Tęsinys:
  Nuo 21 val. iki kol gimė dukrytė 1,17 val. pralaikė ant stalo, kai kokį mėsgalį vitrinoje, į akis smarkiai plieskiant lempoms, lašindami oksitociną. Vienas iš tikrai veiksmingų kankinimo būdų.
  Vaikeliui gimus greitai kirpo virkštelę, ir, matyt, bijodami, kad "nukris" svoris ar centimetrai puolė visaip matuoti, vynioti į ligoninės nuskalbtus skudurus. Iš vyro drabužėlių neėmė, tada puolė grūsti krūtį burnon, matyt, atėjo laikas valgyti :-)
  Paskui vaikelį supakavo ir išnešė, nežinoma kryptimi. Kaip vėliau paaiškino į naujagimių skyrių. Jokie mūsų prašymai, negelbėjo, per tą naktį kelis šimtus kartų išgirdom- tokia pas mus tvarka.
  Po kiek laiko nuvežė mane į palatą, šeimyninės negavom, todėl vyrui liepė išeit. Buvo apie 2 val. nakties, prašau atiduot vaiką, klausia kam Jums reikia, ilsėkitės. Klausiu,o kas bus jei norės valgyt? Pamaitinsim.
  Vyras nueina į naujagimių skyrių paprašo vaikelio- negauna, sako, tuoj atnešim. Vyrą išveja namo.
  Po valandos vaikelio nėra, praėjo 2 val. po gimdymo, bandau eiti pati, ir sukaupus visas jėgas ( kas ėjo nors iki tualeto pagimdžiusi gali įsivaizduot kaip tai atrodo) šliaužiu naktį ilgu ilgu koridoriumiį naujagimių skyrių, atrodė man kad kilometrą nuėjau, silpna, silpna, galva svaigsta, regis tuoj griūsiu. Pagaliau aujagimių skyrius, seselė ilgai nesiginčija ir įteikia man į rankas mano dukrą. Galiu eit atgal!!!
  Ir įsivaizdujat parėjau, parsinešiau, negalėjau kitaip, panašu, kad mišinuku buvo jau gerai prigirdyta, nes kaip nei viena kita mano duktė verkė gaudama priešpienį. Nors vyresnėlėms jo užteko prasimaitinti, o šitoji klykė visą laiką ligoninėje kol nepradėjo gamintis pienas.
  Kitą rytą visame dideliame skyriuje sklandė smagios apkalbos tarp personalo, kaip išprotėjusi trečiakartė po gimdymo ėjo į naujagimių skyrių vaiko parsinešt. Kita vertus, jei jiems smagu- tai ir man smagu.
  Savaime aišku, skiepijo neatsiklausę, kaip ir tikrino, rengė neanatologines apžiūras, neperspėję, neprisistatę kas tokie, landžiojo visokie studentai ir t.t. Kiekviena slaugė ir valytoja aprėkdavo, kad ne vietoje ant spintelės stiklinė stovi- nepatogu arbatą pilti, ar ne vietoje šlepetės- trukdo grindis plauti. Žodžiu, apie tokius dalykus čia gal net ir neverta daug diskutuot.
  Supratau tris dalykus:
  1. yra žiauru kai žmogus dirba nekenčiamą darbą- labai gaila tokio žmogaus
  2. daugelis moterų visas tokias patirtis laiko norma, nes nėra matę kitaip ir nežino kaip dar galėtų būti
  3. prieš gėrį nepakovosi

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O kuriuose GN gimdėte du pirmuosius vaikučius?

   Panaikinti
  2. O dieve!!! Neturuiu zodziu... Stiprybes! Labai tikiuosi, kad kada nors tai pasimirs...

   Panaikinti
 3. Gimdžiau prieš mėnesį su trupučiu. Kiekvieną naktį prieš užmiegant prisimenu tą dieną kaip turbūt baisiausią savo gyvenimo dieną, kurios nei už ką nenoriu pakartoti. Veiksmas vyko Kauno klinikinėje ligoninėje. Pradėkim nuo to, kad vienu metu gimdyklose gimdė 3 moterys, o budinti gydytoja viena. Kada ir kaip mes pagimdysime bus nuspręsta ne gamtos, o pervargusios medikės, kuriai mes įdomios tiek, kiek įdomios sumestos krevetės ant konvėjerio žuvų fabrike.. atejus gydytoja sugrūda ranką į tave iki alkūnės, apibara, kad aš guliu įsitempus, atsainiai nusimauna pirštines, sviedžia jas į šiukšliadėžę, pasižiūri į laikrodį ir kalbasi su akušere, kad gal leidžiam dar čia jai pagulė, aš einu greit cezarį padarau, o paskui čia susilašinsim oksitociną. Po pirmos, tragiškos, skausmingos ir priverčiančios gyvuliu pasijust gimdos kaklelio apžiūros, aš guliu ir verkiu ne dėl to, kad sąrėmiai skausmingi, bet kad jaučiuosi išprievartauta. Na bet niekam neįdomu, gi operacija už sienos vyksta,o as guliu ir guodžiuosi vyrui. Anesteziologės profesionalumas atliekant epidūrinę nejautra tai vertas atskiro straipsnio, bet jeigu long story short, tai kateterio įvedimas užtruko 1val, jaučiau kaip iš mano nugaros teka šiltas kraujas ant lovos. Badė 5 kartus, suprantu, gali nepasisekti, gal mano stuburo anatomija netipinė, viskas ok. Bet gydytojos komentarai slaugytojai tikrai abejingų nepaliktų. Na įsivaizduokite, sėdi su 7cm
  atsidarymu suriesta į kamuoliuką valandą ir girdi: “kažin pataikysiu? O čia kažin epidūras ar spinalas man gavosi? Ot bus geras, kai ir kojos nutirps. O dar jaučiat kojas? bet tai va kiek kraujo, pribėgo, kaip po gimdymo cha cha ir tt.” Nu okey, sitas etapas praėjo, nuskausminimas suveikė. Nors dabar keliu savo lėlę ir dieglys nugaroj vis neleidžia pamiršt tos dienos. Gulėjau, buvau paprašyta būtinai pasišlapinti.. kadangi nejautra padaryta, turiu tai daryti į basoną. Aš net prekybos centro tualete stengiuosi tyliai padaryt savus reikalus ir nešniokšt, kad visi esantys patalpoje girdėtų, o čia būdama sveikas jaunas valingas žmogus esu žūt būt užtarabaninama ant basono ir sako “sysiokit”. “Nagi nagi, bent kiek padarykit.. “ Jaučiuosi nepatogiai, droviuosi, negaliu, niekas nesigauna, nors jaučiu, kad norėčiau.. Paprašiau, kad visi išeitų, tokius dalykus žmogus paprastai atlieka vienas. Apie 22.30 grįžta gydytoja, surašius dokumentus ir pasako, kad šiandien turėsiu pagimdyt, nes ji jau supilde visus popierius šios dienos data. Tada gaunu oksitocino ir pradedu lipt sienom ta žodžio prasme. Pasisuku ant šono, isikabinu vyrui i rankas, galvą įremiu į krūtinę ir kenčiu sukandus dantis kiek tik galiu.. bet ne, liepia atsisukt, issiskėst ir gulėt ant nugaros.. prašau leist grįžt į minėtą padėtį - neleidžia, taigi vaikas neišlįs jei kreivai būsiu. Prasidėjo išstūmimas, skauda žvėriškai, stengiuosi tyliai, net prapliūpstu, nebesulaikau.. Tada gaunu barti, nes gi jėgas eikvoju aimanuodama.. dar kartą stanginuosi, ir vėl nepavyksta tyliai, tada gydytoja matau atsitraukia, nusimauna pirstines, sako, tai gimdykit viena jeigu viską čia taip
  gerai išmanot ir neklausot ką sakom.. Aš iš tos nevities pradedu atsiprašinėt ir sakau gerai, viskas, daugiau taip nedarysiu, darysiu ką liepsit, tik padėkit man.. Dariau.. atliko epiziotomiją- skausmas nežmoniškas, mintyse žviegiau, o jos galėjo nebent mano ašaras matyt, nebeišleidau nei garso.. Na gimus mažyliui jau nebežiūrėjau ką jos ten daro su manim, gulėjau ir žiūrėjau stačiom akim į lubas.. Jeigu nuoširdžiai net to vaikelio nesinorėjo, nieko nenorėjau, prasmegt nebent. Susiuvo irgi “ant gyvos” besibardamos, kad vėl neatsipalaiduoju ir glaudžiu kojas. Taip ir baigėsi. Grįžus namo patyriau tikrų tikriausią depresiją, verkiau dėl visko, niekas nemiela, nei namai, nei vaikutis, nei vyras, nei aš pati sau.. Ačiū dievui išsikapanojau iš šitos gyvenimo duobės, myliu pupą kasdien vis labiau, bet daugiau tikrai negimdysiu, nes myliu ir save. Nebenoriu daugiau būt draskoma svetimų žmonių. Nenoriu jaustis besiveršiuojančia karve, nors jai geriau, savoj pievoj kurioj jos niekas tikrai nebara :)

  AtsakytiPanaikinti
 4. Visa medicina pilna smurto, ar nepastebejot? Dziaukites, kad taip pagimdet, juk neprimuse, man tai moteru gydytoja gimdymo metu trenke i veida, kad saremiai per silpni pagimdyti 4kg kudiki :-) o paskui vaika laike iki ryto ant svarstykliu, lauke naujagimiu daktaro, kad ivertintu bukle :-) nieko, isgyvenom, uzaugom, sveiki ir laimingi :-)

  AtsakytiPanaikinti
 5. Košmaras... čia kažkokie žiaurūs psichopatai, o ne medikai... jaučiausi lyg skaitydama siaubo filmų aprašymus. Aš tai gimdžiau pirmus du vaikus Lietuvoje, o trečiąjį JAV. Nors tokia baisia mano patirtis Lietuvoje nebuvo (gal dėl to, kad mano mama mėgsta į kišenę medikams iš pat pradžių įdėti?), bet vis tiek buvo daug panašumų į čia aprašytus atvejus. O va JAV patirtis skyrėsi kaip diena nuo nakties (nors gimdžiau ne privačiai, bet naudojausi neturtingiausiajai visuomenės daliai valstybės suteikiama parama). Tad dabar esu už tai, kad Lietuvoje gimdyvės kaip nors pradėtų kovoti prieš tokį žvėriškumą. Na nėra Lietuvoje taip įprasta teismais dėl visko grąsinti, kaip kad JAV yra... bet vis tiek kaip nors reikia gąsdinti... ir pradėti nei per nago juodymą nenusileist, net jei ir dėl mažiausio menkniekio. Jei vėl tektų gimdyt (ne, nebesiruošiu daugiau vaikų turėt, čia tik situacijos įsivaizdavimo dėlei taip sakau) Lietuvoje iš po patirties JAV, net rinkčiausi gimdymą namie. O jei dėl kokių komplikacijų tektų vis tiek į ligoninę lėkt, tai aš būčiau tuos medikus apšaukianti, ne tik jie mane. Ir atsiprašinėti būtent aš reikalaučiau. Jei bandytų pagalbos neteikt arba neklausyt mano reikalavimų, tai bent jau vėliau per teismus ar dar kaip nors atkeršyčiau. P.S. Daug kam mano komentaras gali pasirodyt kaip labai jau naglo žmogaus... bet iš tikrųjų gyvenime esu gana baikšti ir todėl perdėtai mandagi... tačiau patyrusi, kaip gali būti ir žmoniškai su pacientais elgiamasi, skriaudžiama jau nebesileisčiau.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Aš tik noriu, kad visas pasaulis žinotų apie šį burtų tatuiruotę, su kuria susipažinau prieš kurį laiką, negaliu pasakyti visko, ką jis padarė dėl manęs. mano vyras paliko mane prieš 3 metus su vaikais naršydamas internete, kai internete sutikau šio nuostabaus vyro parodymus, nusprendžiau išbandyti ir mano vyras grįžta dabar ir mes vėl esame laimingi, negaliu pateikti visko, kas man padėjo raštu, viskas, ką galiu pasakyti, labai ačiū, esu labai laiminga ir jis mane patikino, kad daro daug magijos, įskaitant

  Meilės burtai
  Galios burtai
  Sėkmės burtas
  Nėštumo likimas
  Santuokos burtai
  burtai dėl gerai apmokamo darbo
  Apsaugos burtai
  burtažodis laimėti teismo bylą
  sėkmės rašybos ir kt.

  jei jums reikia rašytojo pagalbos dr. Ajayi, susisiekite su juo šiuo el. pašto adresu (drajayi1990@gmail.com) arba pridėkite jį whatsapp +2347084887094 ir aptarkite su juo savo problemą. Jis yra geras žmogus ir aš visada jam būsiu dėkingas.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Ačiū Dievui, kad aš patikėjau gydytoju ODION, perskaičiusi tiek daug liudijimų apie jo darbą ir nusprendžiau su juo susisiekti. Aš rašau savo parodymus, kurie niekada nemaniau, kad tai bus įmanoma. Prieš susitikdamas su gydytoju ODIOn, aš visa tai jaučiau prietaringais įsitikinimais ir rašyba nebuvo moksliškai įrodyta, kad tai tiesa, tačiau šis rašybos rašytojas privertė mane manyti kitaip. Jis yra geras žmogus. Po šio vyro pastangų susigrąžinau savo buvusį vaikiną po vienerių metų bandymo, bet nė viena galimybė nebuvo parodyta. Jei perskaitėte kokius nors liudijimus apie daktarą ODION, tai tiesa. Mano vaikinas paliko mane daugiau nei vienerius metus ir aš norėjau jį susigrąžinti ir bandžiau maldauti, kad jis grįžtų pas mane, bet jis man sumokėjo kurčias ausis ir padarė mane viešai kvailiu. Dr ODION'ą man pasiūlė mano draugas, kuris taip pat padėjo mano darbo vietoje, ir aš jam pasakiau, kad jis prietaringas ir kvailas, kad tiki tokiais fetišais. Bet po tiek minčių apie tai, aš internete ieškojau jo ir nusprendžiau susisiekti su juo el. Paštu. Jis netrukus davė man savo mobiliojo telefono numerį ir mes taip pat gerai kalbėjomės. Jis yra geriausias. Prieš pradėdamas rašyti, aš jau turėjau patikinimą. Per 2 dienas mano buvęs vaikinas po 1 metų pasityčiojimo iš nenaudingo vyro atėjo pas mane maldauti šį kartą. Aš nežinojau, ką šis vyras padarė, bet jam labai gera tai padaryti už mane. Aš dėkoju jam ir mano draugui, kad jis pažįsta jį per daug kasdienio gyvenimo. Tikiu, kad jis padės visiems, kas ateina pas jį, susisiekti su juo (drodion60@yandex.com) arba „WhatsApp jam“ +2349060503921.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Ačiū Dievui, kad aš patikėjau gydytoju ODION, perskaičiusi tiek daug liudijimų apie jo darbą ir nusprendžiau su juo susisiekti. Aš rašau savo parodymus, kurie niekada nemaniau, kad tai bus įmanoma. Prieš susitikdamas su gydytoju ODIOn, aš visa tai jaučiau prietaringais įsitikinimais ir rašyba nebuvo moksliškai įrodyta, kad tai tiesa, tačiau šis rašybos rašytojas privertė mane manyti kitaip. Jis yra geras žmogus. Po šio vyro pastangų susigrąžinau savo buvusį vaikiną po vienerių metų bandymo, bet nė viena galimybė nebuvo parodyta. Jei perskaitėte kokius nors liudijimus apie daktarą ODION, tai tiesa. Mano vaikinas paliko mane daugiau nei vienerius metus ir aš norėjau jį susigrąžinti ir bandžiau maldauti, kad jis grįžtų pas mane, bet jis man sumokėjo kurčias ausis ir padarė mane viešai kvailiu. Dr ODION'ą man pasiūlė mano draugas, kuris taip pat padėjo mano darbo vietoje, ir aš jam pasakiau, kad jis prietaringas ir kvailas, kad tiki tokiais fetišais. Bet po tiek minčių apie tai, aš internete ieškojau jo ir nusprendžiau susisiekti su juo el. Paštu. Jis netrukus davė man savo mobiliojo telefono numerį ir mes taip pat gerai kalbėjomės. Jis yra geriausias. Prieš pradėdamas rašyti, aš jau turėjau patikinimą. Per 2 dienas mano buvęs vaikinas po 1 metų pasityčiojimo iš nenaudingo vyro atėjo pas mane maldauti šį kartą. Aš nežinojau, ką šis vyras padarė, bet jam labai gera tai padaryti už mane. Aš dėkoju jam ir mano draugui, kad jis pažįsta jį per daug kasdienio gyvenimo. Tikiu, kad jis padės visiems, kas ateina pas jį, susisiekti su juo (drodion60@yandex.com) arba „WhatsApp jam“ +2349060503921.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Koks nuostabus ir tiesmukas rašybos ratukas, įnešęs į mano gyvenimą džiaugsmo ir laimės !!! Aš duodu šį parodymą, nes esu toks laimingas, noriu padėkoti gydytojui ODION už puikų dalyką, kurį jis padarė mano gyvenime, jis sugrąžino į mano gyvenimą laimę. metų nusprendė tai pavadinti mesti beveik tada, kai norėjome susituokti. Aš buvau toks emocinis, kad nebegalėjau padaryti nieko pagrįsto, po to, kai 2 mėnesiai po to, kai senas mano draugas mane supažindino su burtų žinute internete, pavadinimu Dr ODION, tai įvyko po to, kai mane apgavo įvairūs netikri rašybos rašytojai. Mane Odionas supažindino su tikru rašybos ratu. Per mažiau nei 24 valandas pamačiau stebuklus, meilužė grįžo pas mane ir mano gyvenimas grįžo lygiai taip pat, kaip užbaigtas galvosūkis, o po 1 mėnesio mes susituokėme ir tai man buvo lyg sapnas, nes maniau, kad ją praradau. amžinai. Ačiū dr. ODION, kad padėjote man, bet svarbiausia - jūsų nuoširdumas ir greiti tikslūs rezultatai. JAM PAGALBA PAGALBA: (drodion60@yandex.com) arba per jo „WhatsApp“ numerį +2349060503921, čia yra tie dalykai, kuriuos dr ODIONAS GALI GYDYTI. GONORRĖJA, ŽIV / AIDS, MAŽAS SPERMO SUMENTAS, MENOPAUSIJOS LIGA, NEMOKAMUMO PROBLEMA, TRUMPAI TIKSLUMAS. Stroke.susisiekite su juo šiandien ir išspręskite jūsų problemą.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Aš per savo santuoką išgyvenau pragarą, kai sutikau ponios, vardu Maria, liudijimą. Ji papasakojo, kaip ji sugebėjo išsaugoti savo santykius padedant rašytojui dr. Ajayi, nes jos vyras ją paliko kitai moteriai be jų. turėdamas reikšmingų nesusipratimų, bet rašybos žinovas dr. Ajayi, palaimintas savo protėvių, padėjo rašybos liepto galią ir jos vyras grįžo sakydamas, kad nežino, kas nutiko per jį, aš turėjau beveik panašų atvejį, nes mano vyras nori užpildyti skyrybų, bet aš nenoriu sugadintų namų, nes mes buvome kartu jau 15 metų, perskaitę Marijos parodymus. Susisiekiau su rašytoju dr. Ajayi ir paaiškinau jam savo situaciją, jis man papasakojo keletą tam tikrų dalykų, kuriuos reikėjo padaryti ir Aš vykdžiau jo nurodymus po savaitės burtų, mano vyras man pasakė, kad jam gaila visų skausmų, kuriuos jis man ir vaikams pateikė, pažadėdamas, kad visi jis bus mūsų pusėje ir nuo tada mes gyvename persiku. e. Jei turite panašių problemų, tokių kaip mano, ar bet kokių problemų, susijusių su darbu, mokykla ar sveikatos problemomis, susisiekite su Dr. Ajayi, kad jos darbas būtų 101% garantuotas. El. Paštas: drajayi1990@gmail.com „Viber“ arba „Whatsapp“: +2347084887094

  AtsakytiPanaikinti
 11. Sveiki, draugai, gerai, kad ketinate perskaityti šią temą, nes tai pasirodys kaip gera jūsų ar jūsų pažįstamo gyvenimo pokyčių patirtis. Kyla klausimas, ar turite sunkumų, ar norite įprasminti savo gyvenimą, ar sergate kokia nors liga, tai yra jūsų galimybė įsitikinti, kad jūsų problemos išspręstos, susisiekite su didžiuoju burtų šaukliu dr. Ajayi el. Paštu: drajayi1990 @ gmail.com arba „Viber WhatsApp“: +23487084887094 Jis taip pat specializuojasi šiose srityse
  (1) Grąžinkite buvusią žmoną ar vyrą.
  (2) Burtai laimėti milžinišką loteriją
  (3) vaistažolės pastoti
  (4) Darbo paaukštinimo burtas.
  (5) stebuklingo rašiklio užkalbėjimas, norint sėkmingai išlaikyti egzaminą
  (6) Būrimas laimėti bet kurią teismo bylą
  (7) ir daugiau, tiesiog susisiekite el. Paštu: drajayi1990@gmail.com arba „Viber“ arba „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094

  AtsakytiPanaikinti
 12. Sveiki, Daugelį metų bendravęs su savo buvusiuoju, jis išsiskyrė su manimi. Aš padariau viską, kas įmanoma, kad jį sugrąžinčiau, bet viskas buvo veltui, aš taip norėjau, kad jis sugrįžtų dėl meilės jam. su viskuo daviau pažadus, bet jis atsisakė. Aš nuėjau pas draugą ir paaiškinau savo problemą savo draugei, o ji pasiūlė man susisiekti su Dr. Wale, kuris jai padėjo jos metu. Štai kaip aš išsiunčiau daktarui Wale'ui burtų leidėją, aš jam viską paaiškinau ir pasakojau, kaip mano protas kaskart sutrinka. ir jis man pasakė, kad nėra problemos, kad viskas bus gerai iki keturių dienų. Jis man pasakė, kad mano Ex sugrįš pas mane per kelias dienas. Jis užbūrė ir liepė man vadovautis instrukcijomis, kurias jis man taip pat davė. ir vykdė visas instrukcijas, kurias jis man davė. Keista, kad antrą dieną buvo apie 16 val. Mano buvusysis man paskambino, buvau toks nustebęs, atsiliepiau į skambutį ir viskas, ką jis pasakė, buvo toks, kad jam taip gaila visko, kas nutiko, kad norėjo, jog grįžčiau pas jį, kad taip myli mane. Aš buvau tokia laiminga ir nuėjau pas jį, kad vėl pradėjome laimingai gyventi kartu. Nuo to laiko pažadėjau, kad bet kuris pažįstamas žmogus, turintis santykių problemų, padėčiau tokiam asmeniui, nukreipdamas jį į vienintelį tikrą ir galingą burtų ratuką, kuris padėjo man išspręsti savo problemą. Jo el. Paštas: drwalespellhome@gmail.com arba „WhatsApp“ telefonu +2349015141346, jei jums reikia jo pagalbos jūsų santykiuose ar bet kurioje kitoje byloje.
  1) Meilės kerai
  2) Prarastos meilės kerai
  3) Sustabdyti skyrybų burtus
  4) Santuokos burtai
  5) Nėštumo burtas
  6) Išsiskyrimo burtai
  7) Mirties burtas
  8.) Jūs norite būti paaukštintas savo biure
  9) nori patenkinti savo meilužį
  10) Loterija
  Susisiekite su šiuo puikiu vyru, jei turite kokių nors problemų dėl ilgalaikio sprendimo
  per {drwalespellhome@gmail.com}

  AtsakytiPanaikinti
 13. 4 savaites ašarojau, nes mano vyras pasakė, kad nori skyrybų, aš buvau toks sutrikęs ir nuo širdies. Iki labai geros dienos, kai išgirdau apie daktarą Ajayi, jo svetainėje perskaičiau keletą liudijimų, kaip jis sugebėjo suderinti nutrūkusius santykius, todėl nusprendžiau pabandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis man pasakė dalykus, kuriuos reikėjo padaryti, kad jis užburtų. Iš pradžių svarsčiau, ar turėčiau tai padaryti, ir nusprendžiau pabandyti. Aš padariau tai, ką daktaras Ajayi burtų leidėjas man liepė tai padaryti, tada ne iki 7 dienų pertraukos iš niekur mano vyras, kuris mane be jokios priežasties paliko, vieną vakarą grįžo namo ir maldavo mane sugrąžinti, jis netgi atėjo su broliu ir maldavo atleisti. Po tiek skausmo, kurį patyriau, mano vyras vis tiek grįžo ... esu labai laimingas ... dėka daktaro Ajayi, galite kreiptis į jį dėl bet kokio rašybos darbo. Tikiu, kad jis pamatys jus per jūsų RYŠIŲ problemas.

  El. Paštas: drajayi1990@gmail.com
  „Viber“ / „Whatsapp“: +2347084887094

  AtsakytiPanaikinti
 14. Po 5 metų santuokos mano žmona paliko mane kitam vyrui. Aš bandžiau visomis priemonėmis susitaikyti su ja, tačiau ji niekada nesutiko grįžti namo sakydama, kad jai nuobodu santuoka. Ieškojau būdų, kaip ją susigrąžinti internete, kai užklupau liudijimą apie burtų ratuką, vadinamą dr. Ajayi, kuris padėjo žmonėms išspręsti santykių problemas, kuriomis niekada netikėjau dvasiniu darbu, bet myliu savo žmoną ir beviltiškai noriu, kad ji sugrįžtų į mano gyvenimą. . Taigi, susisiekiu su daktaru Ajayi ir paaiškinu jam savo problemas, mano didžiausiai nuostabai, DR AJAYI padėjo man sugrąžinti savo moterį po 3 dienų ir dabar mano santykiai yra tobuli, kaip jis pažadėjo. Grąžindamas savo buvusį nuolatinį burtą, jūs ne tik sugrąžinsite mylimą žmogų, bet ir vėl sujungsite savo meilužių jausmus, kad būtumėte patenkinti tuo asmeniu. Jei išgyvenate santykių sunkumus ir norite greito sprendimo, susisiekite su dr. Ajayi el. Paštu: drajayi1990@gmail.com arba „WhatsApp“ ARBA „Viber“ numeriu +2347084887094

  AtsakytiPanaikinti
 15. Čia yra mano liudijimas apie gerą ozologbo darbą, kuris man padeda .... Aš esu Jamesas iš Londono. Atsiprašau, kad tai įdėjau į internetą, bet turėsiu iš šio pasaulio burtų ratuko, kuris sugrąžino mano žmoną, kuri mane paliko pastaruosius 3 metus. Aš galiausiai sutikau šį vyrą tinklaraščio svetainėje, aš jam viską paaiškinau ir jis papasakojo apie burtų ratuką, apie kurį jis buvo girdėjęs, ir jis davė man el. pašto adresą, kurį galėčiau parašyti burtų pranešėjui, kad pasakyčiau apie savo problemas. Vos per 2 dienas mano žmona susisiekė su manimi po to, kai susisiekiau su šiuo vyru. Aš tik noriu padėkoti šiam teisingam ir nuoširdžiam burtų leidėjui, pone, viskas, ką jums sakėte, įvyko, ir ačiū, pone. Prašau, noriu pasakyti visiems, kurie ieško bet kokio problemos sprendimo, patariu maloniai kreiptis į šį burtų ratuką, jis yra tikras, jis yra galingas ir, kad ir ką burtų sakytojas pasakytų, kas nutiks, nes viskas, ką pasakė burtų ratukas aš įvykau. Galite maloniai susisiekti su juo toliau; ozalogboshrine@gmail.com arba „what-app him“ telefonu +2348162562991

  AtsakytiPanaikinti
 16. AR JŪS VYKSTATE BET KOKIAM SUNKUMUI GYVENIMOJE IR NORITE, KAD PASTEBĖTŲ SPRENDIMO KONTAKTAI DR. AJAYI, JIS YPATINGAS VERBOS LYGINYS „Viber“ ar „WhatsApp“: +2347084887094 arba el. Paštas: drajayi1990@gmail.com

  Mano vyras planavo skirtis su manimi sakydamas, kad jam atsibodo mūsų sąjunga, aš nustebau, nes tai staiga atsirado ir mano instinktas man pasakė, kad kažkas negerai, vėliau sužinojau, kad mano vyras turi moterį lauke, aš jo apie tai paklausiau , jis labai supyko ir pasakė, kad todėl nori, kad mes išsiskirtume, jis išėjo iš namų 6 mėnesiams, kai pamačiau daktaro Ajayi kontaktą su burtų raštu, moteris paaiškino, su kuo ji galėjo pastoti ir turėti savo vaiką vaistažolių vaistas po 9 metų santuokos, aš paėmiau jo kontaktą ir paaiškinau jam savo situaciją su vyru, jis man pasakė, kad mano vyru manipuliuoja tamsi jėga, jis man pasakė kai kuriuos dalykus, kuriuos turėjau padaryti ir atlikti burtą, po septynių burtų dienos, kai mano vyras grįžo namo ir nuplėšė skyrybų dokumentą, mes dabar gyvename laimingai, visa tai dėka dr. Nesigėdykite savo problemų, ieškokite pagalbos ir išspręskite ją.

  AtsakytiPanaikinti
 17. Mano vardas Nikky ir aš esu iš Kanados, vedęs keturis vaikus. Mano vyro vardas yra Wesley. Mes susituokėme 2010 metais. Mūsų santuoka visada klostėsi taip gerai, mano vyras buvo labai mylintis ir rūpestingas vyras, kol pamažu mano svajonės apie ramius namus sužlugo, kai pikta moteris įžengė į mano vyro gyvenimą. Iš pradžių maniau, kad jie yra tik draugai, mano vyras ją kartais net atveža į namus pavakarieniauti su mumis. Nežinojau, kad ji ieško, kaip atimti iš manęs mano vyrą. Wesley netikėtai išėjo iš namų, norėdamas pradėti gyventi su meiluže, aš verkiau ir stengiausi iš visų jėgų susigrąžinti savo vyrą, bet nesėkmingai. Mano vaikai jam net skambindavo, kartais maldaudami, kad grįžtų namo, kad pasiilgsta, jis baigs skambutį ir grasins vaikams daugiau niekada jo nebeskambinti. Žinojau, kad kažkas negerai, mano vyras taip mylėjo mane ir vaikus, jis to niekada nedarys. Aš verkiau dieną ir naktį, kol išgirdau apie burtų leidėją daktarą Ajayi. Iškart susisiekiau su juo, jis patikino, kad mano vyras grįš, kad jį apgavo meilužė, jis man pasakė, ką aš darysiu, ir padarė keletą burtų. Likus vos kelioms dienoms iki mano susitikimo su daktaru Ajayi, mano vyras supakavo daiktus iš savo meilužės namų ir grįžo namo. Vaikai, pamatę jį, šoko ant jo, ašaros riedėjo man per akis, mano vyras atsiprašė ir pasakojo, kaip gaila, kad jis buvo. Daktaro Ajayi dėka mano šeima vėl sukomplektuota. Jei susiduriate su bet kokia santykių problema, susisiekite su dr. Ajayi, kad gautumėte greitą sprendimą. El. Paštas: drajayi1990@gmail.com arba „Whatsapp / Viber“: +2347084887094

  AtsakytiPanaikinti
 18. Aš niekada neįsivaizduoju savęs to darančio, bet neturiu galimybės, nes mano širdis yra pilna džiaugsmo, mano vyras paliko mane ir mano vaikus 2 metams ir gyvena su kita moterimi, aš tikrai jį myliu ir maldavau grįžti namo, bet jis pasakė jis pavargęs nuo mūsų kaip vyro ir žmonos sąjungos. Tai man buvo šokas, nes mes nesivaržėme, kai jis išsikraustė iš mūsų namų, man buvo tinkama internete susidurti su dr. Ajayi, jis yra galingas burtų ratukas, aš jam paaiškinau savo situaciją ir jis atvėrė man akis į Dėl to, kad mano vyras elgiasi taip, kaip elgiasi, daktaras Ajayi man parašė meilės burtą ir per 3 dienas mano vyras grįžo namo, jis atsiklaupė ir atsiprašė už savo neteisingą elgesį su manimi ir vaikais, o šiandien mes gyvename laimingai . Galite susisiekti su dr. Ajayi el. Paštu drajayi1990@gmail.com arba „Whatsapp / Viber“: +2347084887094 dėl nieko, kas vargina jūsų širdį, ir jums bus malonu tai padaryti.

  AtsakytiPanaikinti
 19. Turiu daug ką pasakyti, bet neturiu laiko, nes skaičiau apie visus, kurie galėjo rašyti mano istoriją. Labai dėkinga būti čia. Kai vyras išėjo, jaučiausi kaip mirštanti. kai praėjusią savaitę važiavome ir jis man paglosto nugarą. mes taip ilgai nesidžiaugėme, jį užbūrė mergina, kurią jis sutiko būdamas komandiruotėje Bolivijoje, ir jis žiauriai elgėsi su savimi ir dukra, palikdamas mus be jokių finansinių šaltinių, aš jo nekaltinu, nes jis nebuvo sveiku protu, visa tai ačiū dr. Ajayi, kurie padeda atlikti burtą, kad jį sugrąžintų pas mus, jei išgyvenate sunkų laiką, nes nebesuprantate vyro elgesio santuokoje arba esate skyrybų ir jums reikia buvęs vyras ar žmona, ar išgyvenate sunkius laikus savo santykiuose ir jums reikia greito sprendimo, galite susisiekti su dr. Ajayi savo el. paštu Drajayi1990@gmail.com ARBA Whatsapp / Viber +2347084887094. PAŽADU, KAD GRAŽIUČIU ČIA ir JAM AČIŪ

  AtsakytiPanaikinti
 20. Labai ačiū DR ISIKOLO, kad priverčiau mano buvusį vaikiną sugrįžti pas mane. Rašau šį nuostabų liudijimą apie šį vyrą. Jis įgyvendino visus mano norus. Su savo vaikinu susitikome daugiau nei 3 metus ir nors turėjome tiek daug kivirčų, bet niekada negalvojome išsiskirti. Vieną dieną jis man paskambino telefonu ir pasakė, kaip jis pavargo nuo santykių ir niekur nemato, į kurį einame. Praėjo mėnesiai, ir mano vaikinas nebesusisiekė su manimi, aš daugiau jo negirdėjau, o jo mobilusis telefonas buvo atjungtas. Žinojau, kad turiu ieškoti pagalbos dėl tiek meilės jam. Aš susisiekiau su šiuo puikiu burtų šaukliu, nes niekada nebuvau su niekuo anksčiau susisiekęs ir sakau, kad po savaitės bendravimo mano buvęs vaikinas man paskambino ir paprašė pasimatyti po 48 valandų, jis padarė man darbą, kad susitaikyčiau su savo vyru, jis nešiojo žiedą ant mano piršto. Esu labai laiminga, nes netrukus tapsiu ištekėjusia mergaite, naudodama šį puikų burtų ratuką. Pažadėjau visiems parodyti jūsų darbus ir susisiekite su šiuo vyru, kuris jums padės isikolosolutionhome@gmail.com arba galite WhatsApp jį paskambinti +2348133261196

  AtsakytiPanaikinti
 21. Dalinuosi šiuo liudijimu partneriams, kenčiantiems jų santykiuose, nes yra ilgalaikis sprendimas.
  Mano vyras paliko mane ir 3 mūsų vaikus kitai moteriai 4 metams. Stengiausi būti stipri tik dėl savo vaikų, bet negalėjau suvaldyti skausmų, kurie kankina mano širdį. Buvau įskaudinta ir sutrikusi. Man reikėjo pagalbos, todėl atlikau keletą tyrimų internete ir aptikau svetainę, kurioje pamačiau, kad daktaras Wale'as yra burtų ratukas, kuris gali padėti sugrąžinti įsimylėjėlius. Aš susisiekiau su juo ir jis už mane specialiai meldėsi ir burtus. Mano nuostabai, po kelių dienų mano vyras grįžo namo. Taip mes vėl susivienijome ir šeimoje buvo daug meilės, džiaugsmo ir ramybės.
  Taip pat galite susisiekti su dr. Wale, galingu rašybos pranešėju dėl jo kontakto Dr. Wale'o sprendimų. drwalespellhome@gmail.com arba tiesiogiai „WhatsApp“: +2349015141346 arba „Viber“

  AtsakytiPanaikinti
 22. E-mail:  dahtagnon@hotmail.com
  Tel/ whatsapp:+229 98 83 03 64
  Site web:  https://www.puissant-rituelretouraffectif.com/

  Médium voyant, maître marabout , grande célébrité occulte, 40 ans d’expérience .
  Grand spécialiste des problèmes affectifs:
  Amour
  Retour définitif de l’être aimé
  Crise conjugale
  Problème familial
  Déception de couple
  Trahison
  Protection contre les esprits de la démence et du vice
  Malchance conjugale.
  Désenvoûtement d'amour
  Union rapide
  Cas désespéré de retour d'affection
  Impuissance sexuelle
  Maître Suprême TAGNON mettra tout son savoir faire pour vous donner une meilleur satisfaction. Déplacement possible

  et travail par correspondance.
  N’attendez pas que votre problème s'aggrave, il y a des solutions pour chaque problème.
  N'attendez pas qu'il vous quitte, n'attendez pas qu'une autre personne lui jette un sort d'amour.
  Soit la fondation de votre relation.
  N’hésitez pas à me contacter même s’il s'agit d’une simple question. Mon plaisir est d’aider ceux qui en on vraiment besoin.
  Travail rapide et discret, résultat 100% garantit.
  Magie blanche retour d'affection, travaux vaudou pour retour d'affection
  Je vous propose mes services. Je suis ouvert à toute discutions et inquiétude si vous en aviez. Votre satisfaction fera mon

  plaisir.
  Mes domaines de compétence:
  - Voyance ésotérisme
  - Travaux Occulte
  - Retour d'affection général
  - Vaudou et de Maraboutage Africain
  - Récupération d'un ex par la magie
  - Retour d'affection et mariage
  - Rapprochement amoureux
  - Ensorcellement d'amour
  - Ensorcellement pour fidélité de partenaire
  - Magie blanche pour garder votre foyer
  - Magie blanche pour empêché l'infidélité
  - Magie blanche pour vous faire aimé par votre entourage
  Sorcellerie et protection
  - Protection contre mauvaise esprit de tout genre.
  - Protection contre un esprit de mort qui vous tourmante.
  - Protection contre les attaques de la magie noir et rouge.
  - Protection contre les accidents de tout genre.
  - Protection contre les maladies venant de la magie noir.
  - Protection contre les gri-gri, joujou ou encore vodoun etc....
  Sorcellerie et amour
  - Retour d'affection
  * Retour de votre amour(e) pour toujours
  * Retour de votre amour(e) pour une durée déterminée
  * Rendre votre partenaire ivre d'amour pour vous
  * Pour le dominer à la maison et partout
  * Pour le rendre bête d'amour au point qu'il ou elle peut pardonné l'infidélité etc....
  - Pour séparation d'un couple
  * Séparation par la bagarre
  * Séparation sans histoire
  * Séparation par la mort
  * Séparation par la folie
  * Séparation par accident
  * Séparation par une maladie mortelle etc....
  Tous mes travaux sont sans retour possible et n'aura aucune répercutions sur vous même, car il s'agit ici de magie

  banche. Mon travail commence là ou votre espoir s'arrête.
  Faites comme tout le monde, osez et soyez satisfaits.
  Pour plus d'informations
  Pour vos besoins de conseil
  Pour vos commandes,merci de me contacter à l'adresse:
  Contact:
  E-mail:  dahtagnon@hotmail.comTel/ whatsapp:+229 98 83 03 64
  Site web:  https://www.puissant-rituelretouraffectif.com/   

  AtsakytiPanaikinti
 23. KAIP GRAŽINU VYRĄ SU DR WALE PAGALBA KONTAKTAI SU WHATSAPP / VIBER NUMERIU +2349015141346 arba drwalespellhome@gmail.com

  Esu Alia Hoedt. Noriu padėkoti daktarui Wale'ui, kad jis per 48 valandas sugrąžino savo mylimąjį. Kai mane paliko meilužis, buvau toks pavargęs ir nusivylęs, kol ieškojau pagalbos internete ir pamačiau tiek daug gerų kalbų apie dr. Wale'ą, ir nusprendžiau pabandyti. Aš susisiekiau su juo ir paaiškinau jam savo problemas. meilės burtas, kurį naudoju norėdamas susigrąžinti savo vyrą. Jei norite susigrąžinti savo meilužę, susisiekite su dr. Wale per „WhatsApp / Viber +2349015141346“ el. pašto adresą: drwalespellhome@gmail.com Dr. Wale'as, puikus žmogus, galintis sugrąžinti prarastas meiluži

  AtsakytiPanaikinti
 24. Labai džiaugiuosi, kad čia pat paskelbiau šį liudijimą apie tai, kaip puikus burtų ratukas man padėjo sugrąžinti savo gyvenimo meilę. Aš žinau, kad yra daugybė tokių moterų kaip aš, kurios padarė tiek daug, kad susigrąžintų savo vyrą ar vieną kartą mylėtų. Aš čia norėčiau jums pasakyti, kad daugiau neieškokite, nes atsakymas yra čia pat. Aš nuoširdžiai tikiu, kad jei yra iki penkių burtininkų, tokių kaip dr. ODION, šis pasaulis būtų geresnė vieta. Mačiau žmonių, besiskundžiančių, kaip netikros burtų kastos žadėjo jiems padėti, bet negalėjo, bet su dr. ODION sakau, kad jūsų problema yra jau išspręsta. Su vyru buvome atskirai 4 mėnesius ir negalėjau pakęsti negyvenant be jo. Aš bandžiau viską, kad jis būtų sugrąžintas, bet nieko neveikė, kol pamačiau daugybę liudijimų apie burtų ratuką, pavadintą „Dr ODION“, ir kaip puikus jo darbas yra. ir aš nedelsdamas susisiekiau su juo per „WhatsApp“ telefonu (+2349060503921) ir atlikau jo prašytą žingsnį, o per kitas 48 valandas mano meilužis man paskambino ir troško atleisti ir kad jis nieko daugiau nenorėjo, kaip tik turėti mane ant rankų visam laikui. Aš užpildžiau tiek džiaugsmo ir laimės, kad radau dr. ODION. Tikiuosi, kad visi čia rasite šį mano liudijimą ir per 48 valandas susigrąžinsite savo vyrą, nes DR ODION susisieks su jo el. Pašto adresu (drodion60@yandex.com) ir jūs galite taip pat „WhatsApp“ jį telefonu +2349060503921.

  AtsakytiPanaikinti
 25. Labai džiaugiuosi, kad čia pat paskelbiau šį liudijimą apie tai, kaip puikus burtų ratukas man padėjo sugrąžinti savo gyvenimo meilę. Aš žinau, kad yra daugybė tokių moterų kaip aš, kurios padarė tiek daug, kad susigrąžintų savo vyrą ar vieną kartą mylėtų. Aš čia norėčiau jums pasakyti, kad daugiau neieškokite, nes atsakymas yra čia pat. Aš nuoširdžiai tikiu, kad jei yra iki penkių burtininkų, tokių kaip dr. ODION, šis pasaulis būtų geresnė vieta. Mačiau žmonių, besiskundžiančių, kaip netikros burtų kastos žadėjo jiems padėti, bet negalėjo, bet su dr. ODION sakau, kad jūsų problema yra jau išspręsta. Su vyru buvome atskirai 4 mėnesius ir negalėjau pakęsti negyvenant be jo. Aš bandžiau viską, kad jis būtų sugrąžintas, bet nieko neveikė, kol pamačiau daugybę liudijimų apie burtų ratuką, pavadintą „Dr ODION“, ir kaip puikus jo darbas yra. ir aš nedelsdamas susisiekiau su juo per „WhatsApp“ telefonu (+2349060503921) ir atlikau jo prašytą žingsnį, o per kitas 48 valandas mano meilužis man paskambino ir troško atleisti ir kad jis nieko daugiau nenorėjo, kaip tik turėti mane ant rankų visam laikui. Aš užpildžiau tiek džiaugsmo ir laimės, kad radau dr. ODION. Tikiuosi, kad visi čia rasite šį mano liudijimą ir per 48 valandas susigrąžinsite savo vyrą, nes DR ODION susisieks su jo el. Pašto adresu (drodion60@yandex.com) ir jūs galite taip pat „WhatsApp“ jį telefonu +2349060503921.

  AtsakytiPanaikinti
 26. Gyvenimas yra daugybės klausimų paslaptis, į kurią reikia atsakyti, su kokia bėda susiduriate žemėje?
  Ar jūsų vyras ar žmona paliko gyvenimą be gero paaiškinimo, dėl kurio jūs susipainiojate ir norite, kad jie sugrįžtų į savo gyvenimą? Daktaras Ajayi yra tinkamas žmogus šiam darbui, jis yra galingas burtų ratukas, palaimintas jo protėvių ir dievų priimtas kaip jų ruporas žemėje. Daktaras Ajayi man padeda išgelbėti mano sugedusius namus, sugrąžindamas man savo vyrą savo galingu burtu. . Aš ir mano vyras buvome išsiskyrę 9 mėnesius be bendravimo, bet su daktaro Ajayi užkeikimu jis grįžo ir mes vėl esame viena laiminga šeima. Jei susiduriate su bet kokiomis gyvenimo problemomis ir jums reikia greito sprendimo, susisiekite su dr. Ajayi burtų raštu. „Viber“ arba „Whatsapp“: +2347084887094 arba el. Paštas: drajayi1990@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 27. ar jums reikia burtų ratuko pagalbos, kad kas nors trukdytų jūsų gyvenimui? Daktaras Ajayi „Power Spell“ ratukas yra jums tinkamas žmogus, todėl mano gyvenimas kupinas džiaugsmo. buvau vedęs 5 metus, bet mano vyras pasakė, kad nori skyrybų, todėl susisiekiau su daktaru Ajayi, kai pamačiau jo numerį internete. Aš pasakiau jam savo problemą ir jis leido man suprasti, kad mano vyras nėra pats, kad ponia manipuliuoja jo elgesiu, nes nori, kad mes išsiskirtume. Galingas burtų ratukas dr. Ajayi paruošė man žavesį ir per 3 dienas mano vyras pašaukė skyrybų ir nuo tada gyvename klestinčią gyvenimą. Jei turite panašių problemų su manimi ar bet kokiu kitu dalyku, dėl kurio norite pagalbos. susisiekite su „Whatsapp“ arba „Viber“ rašybos rašikliu: +2347084887094

  AtsakytiPanaikinti
 28. Naudodamasis proga norėčiau padėkoti užkeikimo šaukliui, vadinamam dr. Ajayi. Kadangi jis padėjo atkurti taiką mano iširusioje santuokoje, aš jį pažinau per draugą, kuriam jis padėjo laimingais skaičiais laimėti didelę loteriją. Nenoriu gilintis į detales, bet norėčiau, kad žinotumėte, jog dr Ajayi yra tikras dvasinis žmogus, nes ieškojau pagalbos iš įvairių šaltinių, tačiau nieko neįvyko. praėjo, kol mano draugas supažindino jį su manimi, susisiekė su mano iširusia santuoka ir viską jam paaiškino, jis man pasakė, ką daryti, ko aš laikiausi, ir šiandien aš esu laimingas vyras savo santuokoje, mano žmona grįžo namo ir pasakė, kad ji to nedaro nebenoriu skyrybų, o daktaro Ajayi dėka ji nėščia nuo mažo berniuko, o mano finansinė padėtis pagerėjo. Jei jums reikia pagalbos dėl visko, kas jus vargina, susisiekite su „Great Spell Caster“ dr. Ajayi el. Paštu drajayi1990@gmail.com arba „Whatsapp“: +2347084887094, tai 100% garantuota

  AtsakytiPanaikinti
 29. Esu čia, norėdamas pasidalinti nuostabia patirtimi su didžiausiu burtų leidėju, vadinamu DR WALE. MANO vyras apgaudinėjo mane, o kai sužinojau, kad turime muštynes, dėl kurių jis įvykdė skyrybas, verkiau ir susirgau dėl to. Vieną dieną, kai ieškojau meilės citatų internete, pamačiau žmones, kalbančius apie DR WALE ir jo puikų darbą. žmonėms, turintiems tą pačią panašią bylą, taip pat suteikiama jam padėka ir padėka. Jie paliko jo kontaktinę informaciją, tai aš susisiekiau su juo ir papasakojau visą savo problemą. Tada jis man liepė nesijaudinti, kad po 48 val. Jis atšauks skyrybas. Jis man pasakė dalykus, kuriuos turiu padaryti, ir po to, kai padariau viską, manęs paprašė padaryti didžiausiai nuostabai prieš 48 val., Mano vyrui atėjus, jis atsiklaupė maldaudamas, kad priimčiau jį atgal. Dar kartą ačiū jis taip pat gali padėti susisiekti
  „WhatsApp / Viber +“: 2349015141346 ARBA
  drwalespellhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 30. Praeityje turėjau kovos santykių su savo vyru, dėl ko skyrybos su pirmuoju vyru. Po to, kai aš ir mano buvęs vyras išsiskyrėme, turėjau dar vieną galimybę dar kartą susituokti ir vos 5 metus po antrosios santuokos įvyko dar viena skyryba, kuri mane beveik nužudė emociškai. Dar dvejus metus išbuvau netekėjusi ir vieniša motina. Nuoširdžiai man tai nebuvo malonu, nes kiekvienai moteriai reikia vyro gyvenime, buvo laikas, kai pamačiau savo pirmąją vyro nuotrauką ir supratau, kaip aš jį myliu ir pasiilgau. Bandžiau pas jį patekti, bet man buvo pasakyta, kad jis tęsė savo gyvenimą ir mes niekada nebebūsime kartu. Tą vakarą aš graudžiai verkiau galvodamas, kad netekau vyro, kurį taip mylėjau. Aš paprašiau patarimo, ką daryti, ir mano draugas davė man kontaktą su DR ODION, aš konsultavausi su juo ir kuo puikiausiai savo galingais burtais jis man padėjo su Reuniono santuokos meilės burtais, kad grąžintų man buvusį vyrą. , vos per 4 dienas turėjau kerėtojo dvasinių susitikimų maldas su DR ODION, mano gyvenime viskas pasisuko į gera, dabar vėl laimingai gyvenu su savo pirmuoju vyru ir sutvarkau skyrybų klausimus. padedamas DR ODION, jis yra išmintingas ir rūpestingas žmogus. Ačiū ir aš vertinu visą jūsų suteiktą pagalbą, kad mano buvęs vyras vėl sugrįžtų į mano gyvenimą. Aš šiandien čia paliudiju, kad DR ODION yra galinga, ji gali vieną kartą išspręsti visas problemas nutrūkusiuose santykiuose su meile. susisiekite su juo dėl bet kokių santykių problemų sprendimo. El. Paštas .... (drodion60@yandex.com) Taip pat galite jam paskambinti arba pridėti „WhatsApp“ +2349060503921

  AtsakytiPanaikinti
 31. Sveiki visi. Noriu pasidalinti nuostabia patirtimi su puikiu burtų davėju Dr. DOION, kurį mano vyras apgaudinėjo, ir kai sužinojau, kad susidūrėme su kova, kuri paskatino jį užpildyti skyrybas, verkiau ir susirgau, kai ieškojau meilės citatų internete matė žmones kalbant apie dr. ODION ir jo puikų darbą, kurio byla buvo panaši į mano, jie paliko savo kontaktinę informaciją. Aš susisiekiau su dr. ODION ir jis man liepė nesijaudinti, kad po dviejų dienų jis nutrauks skyrybas, o mano vyras grįš pas mane po Kitos dienos vakarą padariau viską, ko jis manęs paprašė, kad man būtų didžiausia staigmena, tai buvo mano vyras, atsiklaupęs maldaudamas, kad priimčiau jį atgal, dar kartą dėkoju jums, dr ODION, jūs iš tikrųjų esate palaima man, jis taip pat gali jums padėti. susisiekite su dr. ODION per savo el. pašto adresą: (drodion60@yandex.com). Siųskite tekstą, skambinkite arba pridėkite jį „WhatsApp“: +2349060503921

  AtsakytiPanaikinti
 32. mes susituokę 14 metų, palaiminti dviem vaikais ir gyvenimas vyko sklandžiai. mano vyras naudojasi šeimos aprūpinimu, bet jis staiga nustoja tai daryti ir pasakė, kad jam jau atsibodo santuoka ir jis nori, kad eitume kitu keliu ir prašytume skyrybų, bet aš atsisakau pasirašyti dokumentą ir jis išsikraustė. man buvo sunkus metas, vieną dieną grįžusi iš darbo sutikau gerą savo draugę pasikeitusi sveikinimais, ji paklausė apie mano vyrą, aš jai paaiškinau dalykus. ji man liepė nebesijaudinti, kad turi man sprendimą, ji pristato galingą dvasinį vyrą, vadinamą dr. Ajayi, ji davė man savo numerį, kurio nepaskambinau iš karto, nes buvau skeptiškas. vieną dieną nusprendžiau jam paskambinti ir jis atsakė, paaiškinau jam dalykus, o jis man pasakė, kad mano problema bus išspręsta, o mano vyras grįš po trijų dienų, man buvo pasakyta, ką reikia daryti, ir aš vykdžiau jo nurodymus. Šiandien esu laiminga, nes mano vyras yra kieme, o mes vėl esame šeima. Susisiekite su dr. Ajayi „Whatsapp / Viber“: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com, jei turite santykių problemų ir ateikite pasidalinti savo liudijimu kaip aš.

  AtsakytiPanaikinti
 33. Kartais susimąstau, koks būtų mano gyvenimas, jei nebūčiau susisiekęs su daktaru Ajayi burtų šaukliu / vodoo kunigu. mano vyras yra rūpestingas ir mylintis vyras, bet maždaug 6 mėnesius jis buvo nutolęs nuo manęs ir vaikų, jis nebesirūpina mūsų gerove ir vos nemiega namuose, aš kelis kartus meldžiausi su juo, bet visi mano prašymai tyko ausis būti nuoširdžioms draugėms, tas 6 mėn. man buvo gyvas pragaras. Aš net bandžiau organizuoti konsultacijas jam ir sau, bet jis visada atsisakė, todėl išėjau ieškoti pagalbos ir aptariau problemą su savo artima drauge Arina, kuri man pasakojo apie šį puikų burtų daktarą, vadinamą dr. AJAYI, kurie padėjo savo pusbroliui vedybose. Aš buvau skeptiškas, bet nusprendžiau pabandyti. Aš paaiškinau viską, kas vyksta mano šeimoje, gydytojui AJAYI ir jis liepė man atlikti tam tikrus dalykus namuose, aš vykdžiau visus jo nurodymus ir, mano nuostabai, mano vyras grįžo namo trečią dieną, sakydamas, kad jis nežino, kas jį užklupo, gailisi dėl to, ką įdėjo man ir vaikams. Dabar mes gyvename kaip šeima, o už tai reikia padėkoti DR AJAYI. Jis tikrai tikras burtų ratukas talentingas nuo pat gimimo, jei išgyvenate sunkų santykių laiką ir jums reikia sprendimo, nebūkite drovus ir neslėpkite tyloje, šiandien susisiekite su DR AJAYI ir susigrąžinkite savo meilę. galite susisiekti su juo el. paštu: Drajayi1990@gmail.com arba „Whatsapp OR Viber“ numeriu: +2347084887094. Grįžtame man padėkoti, tai pažadas.

  AtsakytiPanaikinti
 34. Kadangi mūsų veidai yra skirtingi, todėl mūsų problemos yra nežinia, kokius sunkumus patiriate gyvenime, bet noriu, kad šiandien žinotumėte, jog jei tikrai norite išsivaduoti iš išbandymų. Jums yra sprendimas. Noriu visuomenei pristatyti vyrą, vardu Ajaja, jis yra galingas burtų ratukas ir jis man prieš metus padėjo išgelbėti mano santuoką, nes mano vyras paliko namus sakydamas, kad mūsų sąjunga nebedomina, tai gali šokiruoti man, nes neprisimenu, kaip mes ginčijomės, vėliau sužinojau, kad jis buvo su kita ponia, maldavau grįžti namo, kad būtų su manimi ir vaikais, bet jis nebeveikė pats, vėliau sužinojau vėliau, kad jį žavi moteris, su kuria jis yra. Aš susisiekiau su daktaru Ajayi ir žavesys buvo atšauktas po 3 dienų burto ir mano vyras grįžo namo. Dr. Ajayi sugeba atlikti bet kokius burtus, tačiau jo tarnyba nėra nemokama. Susisiekite su juo „Viber“ / „WhatsApp“: +2347084887094 arba el. Paštas: drajayi1990@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 35. Esu labai nustebęs dėl stebuklingos dr. Isikolo patirties ir stebuklų, kurie pasklido internete ir visame pasaulyje. Kaip jis nuostabiai padėjo viso pasaulio žmonėms atkurti savo prarastus meilužius, susisiekiau su juo, kai patyriau tiek daug įvairių žmonių liudijimų, kaip jis padeda sugrąžinti buvusį meilužį, aš jam pasakojau apie savo vyrą, kuris mane apleido prieš maždaug 8 mėnesius ir išėjo iš namų su viskuo, ką turėjau, buvau suglumęs, kai jis man liepė tik nusišypsoti ir nepamiršti patikinti, kad tai jis susitvarkys viską per 48 valandas. Po antros dienos, kai vyras paskambino man, aš buvau tiesiog toks sukrėstas, aš pasirinkau skambutį ir negalėjau patikėti savo ausimis, jis tikrai maldavo man jo atleisti ir žadėjo telefonu, Jis grįžo namo ir taip pat gavo man labai gražių dovanų, skirtų tik jam, kad įrodytų meilę man. Aš buvau tokia laiminga, kad turėjau paskambinti daktarui Isikolo ir padėkoti jam, jis tik liepė pasidalinti geromis naujienomis visame pasaulyje. Na, jei jums reikia veiksmingo ir tikro rašybos ratuko dėl bet kokios jūsų gyvenimo problemos, galite susisiekti su dr. Isikolo jo svetainėje: https://isikololovetemple.com
  paštas: isikolosolutionhome@gmail.com
  „Whatsapp/Viber him“ telefonu +2348133261196.

  AtsakytiPanaikinti
 36. Gyvenimas yra daugybės klausimų paslaptis, į kurią reikia atsakyti, su kokia bėda susiduriate žemėje?
  Ar jūsų vyras ar žmona paliko gyvenimą be gero paaiškinimo, dėl kurio jūs susipainiojate ir norite, kad jie sugrįžtų į savo gyvenimą? DR WALE yra tinkamas žmogus šiam darbui, jis yra galingas burtų ratukas, palaimintas jo protėvių ir priimtas dievų kaip jų kandiklį žemėje. DR WALE padeda man išgelbėti mano sugedusius namus, sugrąžindamas savo vyrą savo galingu burtu. . Aš ir mano vyras išsiskyrėme 14 mėnesių be bendravimo, tačiau su DR WALE užburtu burtu jis grįžo ir mes vėl esame viena laiminga šeima. Jei susiduriate su bet kokiomis gyvenimo problemomis ir jums reikia greito sprendimo, susisiekite su „DR WALE“ rašybos pranešėju. „WhatsApp / Viber“: +2349015141346 arba el. Paštas: drwalespellhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 37. Aš visada žadėjau rekomenduoti tiems žmonėms, kuriems taip pat gali prireikti jūsų pagalbos, nes jūsų el. Pašto suradimas buvo geriausias dalykas, koks man nutiko, dr. Ilekhojie, jūs esate dėmesingiausias ir užjaučiantis žmogus, kurį pažįstu. Buvau taip nusiminusi, kai beveik penkerius metus buvau be meilės. Aš paprašiau susivienyti meilės burtų ir nuostabu, kad tai pavyko. Laimingai gyvenu su mieliausiu gyvu vyru ir už tai meldžiausi. Ačiū dr. Ilekhojie nepakaktų, atsižvelgiant į tai, ką jūs padarėte dėl manęs, todėl nusprendžiau pasidalinti šiuo jūsų rankų darbo liudijimu visam pasauliui, kad sužinotumėte apie jūsų gerą darbą man. Galite susisiekti su šiuo vyru dėl bet kokių santykių problemų ir jis taip pat jums padės, naudodamasis savo el. Pašto adresu: (gethelp05@gmail.com arba paskambinkite / whatsApp jam telefonu +2348147400259

  AtsakytiPanaikinti
 38. Gyvenimas yra daugybės klausimų paslaptis, į kurią reikia atsakyti, su kokia bėda susiduriate žemėje?
  Ar jūsų vyras ar žmona paliko gyvenimą be gero paaiškinimo, dėl kurio jūs susipainiojate ir norite, kad jie sugrįžtų į savo gyvenimą? Daktaras Ajayi yra tinkamas žmogus šiam darbui, jis yra galingas burtų ratukas, palaimintas jo protėvių ir dievų priimtas kaip jų ruporas žemėje. Daktaras Ajayi man padeda išgelbėti mano sugedusius namus, sugrąžindamas savo vyrą savo galingu burtu. . Aš ir mano vyras buvome išsiskyrę 9 mėnesius be bendravimo, tačiau su daktaro Ajayi užkeikimu jis grįžo ir mes vėl esame viena laiminga šeima. Jei susiduriate su bet kokiomis gyvenimo problemomis ir jums reikia greito sprendimo, susisiekite su dr. Ajayi burtų raštu „Viber“ arba „Whatsapp“: +2347084887094 arba el. Paštas: drajayi1990@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 39. KAIP GRAŽIAU MEILĖJĄ PAGALBA DR WALE BURTYBOS LYDINIMO, PATEKU DĖKINGA UŽ JO PAGALBĄ.

  Noriu įvertinti DR WALE už tai, kad sugrąžinau savo gyvenimo meilę. Mes su buvusiuoju jau mėnesį kartu, ir tai buvo dar geriau nei anksčiau, manau, kad šį kartą tai amžinai. Mes kalbėjome apie persikėlimą kartu ir galbūt ateityje susituokti. Dalykai tarp mūsų yra puikūs. Dėkoju DR WALE už pagalbą sugrąžinti jį pas mane. Praėjus skirtingam laikui, išmokome labiau vertinti vienas kitą ir nieko nelaikyti savaime suprantamu dalyku. Ačiū DR WALE po bandymų ir kritimo per kitus burtų ratukus ir raganų gydytojus, kuriuos praradau viltį, bet aš dėkoju tavo dievams, kad suteikei man galimybę surasti tave išspręsti mano problemas, dabar neįsivaizduoju, kad mano verslui sekasi geriau nei aš pagalvojau ir visada gyvensiu, kad pagirčiau tave DR WALE. Susisiekite su DR WALE šiuo „WhatsApp“ / „Viber“: +2349015141346 el. Pašto adresas: drwalespellhome@gmail.com Jums bus malonu, kad tai padarėte ..

  AtsakytiPanaikinti
 40. Ar esate moteris, ieškanti gimdos vaisių, norite išgirsti vaikų balsus savo namuose, bet nebegalėjote pastoti, nes nerimaujate, nes daktaras Ajayi padės jums susilaukti jūsų paties. susidūręs su panašia situacija, kai vyras liudija, kaip puikus burtų ratukas daktaras Ajayi po 9 mėnesių pertraukos padėjo jam sugrąžinti savo mylimą žmoną, aš kreipiuosi į daktarą Ajayi, kuris paaiškino mano būklę. vaistažolių gėrimas, kurį išgėriau ir po trijų mėnesių buvau nėščia nuo dvynių berniukų, dabar esu išdidi mama. susisiekite su daktaru Ajayi burtų raštu dėl bet kokios gyvenimo situacijos, kai jis yra geras žmogus. „Viber“ arba „WhatsApp“: +2347084887094 arba el. Paštas: drajayi1990@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 41. Sakysiu pasauliui švęsti šį puikų liudijimą su manimi, niekada netikiu, kad kada nors kada nors galėčiau susigrąžinti savo buvusį meilužį. Mano istorija ir padėka atitenka dr. ODION. Kai mylimoji paliko mane, aš niekada negalvojau, kad galėsiu ją susigrąžinti po to, kai ji mane išgyveno, bet aš tokia laiminga, kad po dr. ODION įsikišimo aš sugebėjau norėdamas susigrąžinti savo meilužį po 48 valandų, ir aš didžiuojuosi galėdamas pasakyti, kad tam, kam kada reikia pagalbos susigrąžinti savo meilužę, jis turėtų kreiptis į dr. ODION elektroniniu paštu: (drodion60@yandex.com), todėl aš taip pat noriu leisti visi, kuriems ten reikia pagalbos, taip pat gali kreiptis į jį, kad jis taip pat galėtų jums padėti. rašykite jam el. paštu: (drodion60@yandex.com) arba „WHATSAPP“ jo karšta linija: +2349060503921

  AtsakytiPanaikinti
 42. Sakysiu pasauliui švęsti šį puikų liudijimą su manimi, niekada netikiu, kad kada nors kada nors galėčiau susigrąžinti savo buvusį meilužį. Mano istorija ir padėka atitenka dr. ODION. Kai mylimoji paliko mane, aš niekada negalvojau, kad galėsiu ją susigrąžinti po to, kai ji mane išgyveno, bet aš tokia laiminga, kad po dr. ODION įsikišimo aš sugebėjau norėdamas susigrąžinti savo meilužį po 48 valandų, ir aš didžiuojuosi galėdamas pasakyti, kad tam, kam kada reikia pagalbos susigrąžinti savo meilužę, jis turėtų kreiptis į dr. ODION elektroniniu paštu: (drodion60@yandex.com), todėl aš taip pat noriu leisti visi, kuriems ten reikia pagalbos, taip pat gali kreiptis į jį, kad jis taip pat galėtų jums padėti. rašykite jam el. paštu: (drodion60@yandex.com) arba „WHATSAPP“ jo karšta linija: +2349060503921

  AtsakytiPanaikinti
 43. Noriu greitai parašyti apie „Galingą burtų ratuką“, kuris man padėjo, kai turėjau nesusipratimą su vyru, dėl kurio atsirado skyrybos. Aš susisiekiau su šiuo galingo burtų šaukliu, vadinamu dr. Ilekhojie, ir sekiau jo paprašytą žingsnį, o per 48 valandas mano vyras man paskambino ir troško atleisti ir kad jis nieko daugiau nenorėjo, kaip tik turėti mane ant rankų amžinai. Esu kupinas tiek džiaugsmo ir laimės, kad radau daktarą Ilekhojie, tikiuosi, kad visi čia rasite šį mano liudijimą ir susigrąžinsite savo vyrą vos per 24 valandas. Jis man padarė puikų darbą. Esu tokia laiminga ir susijaudinusi, nes, rašydama šį liudijimą, mano vyras vėl beprotiškai mane myli. Jei yra kas nors, turintis sunkumų ir reikalaujantis pagalbos, prašome susisiekti su dr. Ilekhojie jo el. Pašto adresu: (gethelp05@gmail.com) Whatsapp / Viber +2348147400259

  AtsakytiPanaikinti
 44. Esu kupinas džiaugsmo, kai čia dalinuosi šiuo liudijimu. Susidūriau su Mrs'Mie liudijimu, kaip DR WALE padėjo jai išsaugoti savo santuoką ir padėjo grįžti į darbą ten, kur jos viršininkas planavo ją atleisti. Bet, kaip ji pasakė padedama DR WALE, jai viskas grįžo į įprastas vėžes. Perskaičiusi jos parodymus susisiekiau su DR WALE, nes rimtai kovojau su savo vyru, kuris planavo nutraukti mūsų (10) dešimties metų santuoką. Kai pasakiau DR WALE, kas vyko mano santuokoje, jis man pasakė, kad mano santuokoje viskas bus gerai, ir aš juo tikėjau. Taigi jis įvykdė man burtą ir štai, mano vyras vėl pradėjo man elgtis gerai. Džiaugiuosi, kad susidūriau su Mrs'Mie liudijimu, nes tai padėjo man rasti ramybę ir ramybę mano pačios santuokoje. Jūs taip pat galite susisiekti su DR WALE „WhatsApp / Viber“ +2349015141346 ARBA drwalespellhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 45. Sveiki draugai, aš esu Edita iš Trakų ir niekada netikėjau niekuo antgamtišku, bet galingas vyras, vadinamas daktaru Ajayi, privertė mane kitaip žiūrėti į gyvenimą. Susipažinau su galingu vyru dr. Ajayi internete, kai išgyvenau emocinį skausmą, nes mano 4 metų meilužis paliko mane kitai moteriai, mums nesuprantant. Aš paaiškinau savo padėtį galingam vyrui daktarui Ajayi ir jis man leido suprasti, kad tai, kas vyksta, nėra natūralu, ir liepė man imtis veiksmų, kad susigrąžinčiau savo meilužę, aš vykdžiau jo nurodymus ir po 4 dienų mano meilužis, kuris paliko mane 8 mėnesiams atblokavo mane iš savo socialinės platformos ir susisiekė su manimi, kad jis grįžta namo ir aš turėčiau jam atleisti. nuo tada mano meilės gyvenimas buvo nuostabus. Ačiū daktarei Ajayi, kad privertė mane tikėti antgamtiškai, jei jums reikia pagalbos meilės gyvenime, daktarei Ajayi yra 100 Aišku. susisiekite su juo el. paštu drajayi1990@gmail.com arba „Viber / Whatsapp“: +2347084887094

  AtsakytiPanaikinti
 46. PASveikinimas su visuomene !!!

  Kviečiame apsilankyti Dr Ajayi sprendimo namuose, kur viskas įmanoma, ar jus išsiskyrė vyras ar žmona ir ar norėtumėte susigrąžinti savo EX
  Ar jūsų santykiai neveikia taip, kaip turėtų, ir jums reikia nuolatinio santykių ar kitos problemos sprendimo?
  Ar norite, kad burtas laimėtų teismo bylą?
  loterijos ir lošimų laimėjimo likimas?
  Ar sergate kokia nors liga ir ar jums reikia gydytojo ar gydymo?
  Ar esate vieniša ir norite sielos draugo?
  Burtai laimėti didelę sutartį?
  AR TU REIKIA GEROS SĖKMĖS ŽAVOS?

  Skambinkite ir „Whatsapp“ +2347084887094
  „viber“: +2347084887094
  Paštas: drajayi1990@gmail.com

  Po beveik 15 mėnesių trukusios pertraukos daktaras Ajayi padėjo man susitaikyti su savo miela žmona. Aš pirmiausia pamaniau, kad tai neveiks, bet šiandien aš esu gyvas jo didžios galios liudijimas ir jis yra tikras vyras.

  AtsakytiPanaikinti

 47. KONTAKTAS: „WHATSAPP“: +2347054019402 ARBA
  DRWALESPELLHOME@GMAIL.COM TIKRAI GERIAUSIAS BURTYBOS LYGININKAS INTERNETU IR JO REZULTATAS - 100% GARANTIJA.

  Po (8) aštuonerių metų santuokoje su vyru, mano vyras pradėjo eiti su kitomis moterimis ir rodyti man šaltą meilę, kelis kartus jis grasino mane išmesti, jei išdrįsčiau paklausti apie jo romaną su kitomis moterimis, aš buvau visiškai nuniokotas ir sumišęs, kol senas mano draugas man papasakojo apie burtų ratuką internete, vadinamą DR WALE, kurie meilės kerų galiomis padeda žmonėms savo santykių ir santuokos problemose. pabandymas. Kai susisiekiu su DR WALE, jis man pasakė viską, ką man reikėjo padaryti, aš padariau, ir jis man padėjo užburti meilę ir jis yra su manimi visam laikui. Dėl savo santykių ar vedybų problemos susisiekite su šiuo „Wale Spell Caster“.
  Štai jo kontaktas ..

  SKAMBINKITE / „WHATSAPP“: +2347054019402

  PAŠTAS: drwalespellhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 48. mes su vyru vedę 8 m. Mes buvome laimingi susituokę su sūnumi. Prieš 6 mėnesius pradėjau pastebėti keistą jo elgesį ir po kelių savaičių sužinojau, kad mano vyras ką nors mato. Jis pradėjo vėlai grįžti iš darbo, jis beveik nesirūpino manimi ar vaikais, kartais išeina ir net negrįžta namo 4 savaites. Aš padariau viską, ką galėjau, kad ištaisyčiau šią problemą, bet viskas nesėkmingai. Aš labai susirūpinau ir man reikėjo pagalbos. Naršydama sutikau liudijimą, kuriame teigiama, kad daktaras AJAYI gali padėti išspręsti mano santuokines problemas, atkurti nutrūkusius santykius ir pan. Taigi, pajutau, kad turėčiau jį išbandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis padarė man burtą. Po dviejų dienų mano vyras atėjo pas mane ir atsiprašė už padarytas skriaudas ir pažadėjo daugiau niekada to nedaryti. Nuo tada viskas grįžo į savo vėžes. Mano šeima vėl laimingai gyvena kartu. Visa tai ačiū dr. AJAYI. Jei jums reikalingas burtų ratukas, galintis ištarti tikrai veiksmingą burtą, siūlau susisiekti su juo. Jis jūsų nenuvils.


  Skambinkite ir „Viber“ / „Whatsapp“ +2347084887094
  Paštas: drajayi1990@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 49. Niekada nežinojau, kad bus laikas, kai mano vyras nebegalės žiūrėti į mano akis ir sakyti, kad mane myli. Patyriau širdies plyšimą, kai mano vyras išvyko iš namų būti su kita panele jos bute, nesirūpindamas manimi ir miela dukra. Kiekvieną dieną turėjau atlikti 3 pamainas, kad galėčiau apmokėti sąskaitas ir prižiūrėti dukrą. Praėjusį mėnesį internete aptikau straipsnį, kuriame buvo sakoma, kaip dr. Ilekhojie buvo tokia naudinga daugeliui žmonių atkuriant savo sugedusį meilės gyvenimą. Aš susisiekiau su juo šiuo el. Pašto adresu: (gethelp05@gmail.com) ir jis man pasakė, kad jis per 48 valandas atkurs mano santuoką, turėdamas natūralių galių, ir aš tikėjau jo žodžiais, kad mano vyras grįš ir „wow“ per 48 valandas po to, kai susisiekiau su daktaru Ilekhojie, mano vyras grįžo maldaudamas sakydamas, kad nežino, kas jį užklupo, gailisi ir pažadėjo daugiau niekada neapleisti manęs ir mūsų dukros. Esu labai dėkinga jam už tai, kad atstatė mano santuoką. „WhatsApp“ šiuo numeriu +2348147400259 rasite daugiau klausimų, jei jums reikia jo pagalbos ....

  AtsakytiPanaikinti
 50. Aš ką tik susigrąžinau savo vyrą naudodamasis tikrosios meilės kerų daktaru dr. Ilekhojie. Nuo tada, kai man padėjo daktaras Ilekhojie, mano vyras yra labai stabilus, ištikimas ir artimesnis man nei anksčiau. Taip pat galite susisiekti su šiuo burtų leidėju ir gauti tavo santykiai sutvarkyti. Čia jo kontaktas „WhatsApp“: +2348147400259
  El. Paštas: (gethelp05@gmail.com)

  AtsakytiPanaikinti
 51. Mano vyras paskutinius mėnesius mane apleido ir atsisako grįžti, nes jį laikė moteris, kurią jis ką tik sutiko, todėl aš kentėjau ir tai buvo velniška kova, bet aš nusprendžiu tai padaryti visos priemonės, kad įsitikintume, jog su vyru grįžtume kartu, kaip buvo anksčiau, tada prisijungiau prie interneto ir mačiau tiek daug gerų kalbų apie šį burtų ratuką, kurio el. pašto adresas yra (gethelp05@gmail.com). Taigi aš turėjau susisiekti su juo ir paaiškinti jam savo problemą. Vos per 48 valandas, kaip jis pažadėjo, mano vyras grįžo namo ir jo elgesys grįžo į vyrą, su kuriuo susituokiau. Negaliu padėkoti dr. Ilekhojie už tai, ką jis padarė man. Susisiekite su juo, jei turite panašių problemų. El. Paštas: gethelp05@gmail.com
  „Whatsapp / Viber“: +2348147400259

  AtsakytiPanaikinti
 52. Mano vyras paskutinius mėnesius mane apleido ir atsisako grįžti, nes jį laikė moteris, kurią jis ką tik sutiko, todėl aš kentėjau ir tai buvo velniška kova, bet aš nusprendžiu tai padaryti visos priemonės, kad įsitikintume, jog su vyru grįžtame kartu, kaip buvo anksčiau, tada prisijungiau prie interneto ir pamačiau tiek daug gerų kalbų apie šį burtų ratuką, kurio el. Taigi aš turėjau susisiekti su juo ir paaiškinti jam savo problemą. Vos per 48 valandas, kaip jis pažadėjo, mano vyras grįžo namo ir jo elgesys grįžo į vyrą, su kuriuo susituokiau. Negaliu padėkoti dr. Ilekhojie už tai, ką jis padarė man. Susisiekite su juo, jei turite panašių problemų. El. Paštas: gethelp05@gmail.com
  „Whatsapp / Viber“: +2348147400259

  AtsakytiPanaikinti
 53. Noriu labai padėkoti puikiam burtų ratukui, žinomam kaip daktaras Ajayi, už didžiulį dvasinį darbą, kurį jis padarė mano gyvenime, sugrąžindamas savo buvusį mylimąjį po daugelio mėnesių išsiskyrimo ir vienišumo. Tuo esu įsitikinęs, kad esate siunčiamas į šį pasaulį gelbėti žmonių nuo širdies plyšimų ir taip pat padėti mums rasti kiekvienos santykių problemos sprendimą. tiems iš jūsų, kurie turi vieną ar kitą santykių problemą, kodėl gi ne susisiekti su DR Ajayi. tai yra geriausia vieta, kur galite išspręsti visas problemas, įskaitant darbo vietų trūkumą ir paaukštinimus, įrišimo ir vedybų burtus, skyrybų ir patrauklumo burtus, sėkmės ir loto burtus, vaisingumo ir nėštumo burtus, taip pat verslo sėkmę ir klientų augimą , laimėjusios teismo bylas ir daug daugiau. susisiekite su dr. Ajayi el. paštu: drajayi1990@gmail.com arba parašykite jam Whatsapp / Viber numerį: +2347084887094

  AtsakytiPanaikinti
 54. Kartais mūsų gyvenimas praeina sunkiais laikais, tačiau turėtume pasistengti. Jei ieškote būdų sutvarkyti ar pagerinti savo santuoką, tada džiaugiuosi, kad radote DR WALE, ir aš primygtinai siūlau susisiekti su juo. Čia aš dokumentuoju savo pastangas siekti susitaikymo su savo vyru, kuris mane labai nustebino, kai po kelerių metų kartu išsiskyrė. Mes turėjome konfliktų, bet niekada nemaniau, kad dėl to jis mane apleis, tačiau visa tai dėkoja už puikų DR WALE, kuris man padeda sugrąžinti savo vyrą. Galite susisiekti su juo WhatsApp +2347054019402 el. Paštu drwalespellhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 55. DR WALE TIKRA 100% JUMS .. JO WHATSAPP +2347054019402 EL. PAŠTAS DRWALESPELLHOME@GMAIL.COM
  Noriu padėkoti daktarui Wale'ui, kad per 72 valandas susigrąžino savo meilužę. Kai mane paliko meilužis, buvau toks pavargęs ir nusivylęs, kol ieškojau pagalbos internete ir pamačiau tiek daug gerų kalbų apie dr. Wale'ą (drwalespellhome@gmail.com) ir nusprendžiau pabandyti, susisiekiau su juo ir paaiškinau mano problemos jam ir jis užbūrė man meilės kerą, kurį naudoju norėdamas susigrąžinti savo vyrą. Jei norite susigrąžinti savo mylimąjį, susisiekite su Dr. Wale per „WhatsApp“: +2347054019402 ARBA El. Paštas: drwalespellhome@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 56. Tai pasakojimas apie neįtikėtiną patirtį, kurią patyriau, kai subyrėjo mano santuoka, kuriai galiausiai padėjau per daktarą Ilekhojie, ir aš žadu pasidalinti tuo visiems. Sutikau daktarą Ilekhojie, kuris padėjo man susivienyti su vyru per 7 dienas nuo jo susibūrimo užkeikimo ir sustiprino mūsų santuoką bei suteikė ramybę ir meilę mūsų santuokoje. Mano vyrų šeima, norėjusi, kad mes išsiskirtume, taip pat atsiprašo visų neteisingų pastangų atskirti mūsų santuoką. ramybė dabar atkurta manyje ir mano vyre, ir mes turėjome puikų kalėdinį draugą. Daktaro Ilekhojie pagalba radau sau laimę, kad gautumėte daugiau informacijos ir galėčiau susisiekti su juo per:
  El. Paštas: gethelp05@gmail.com
  „Whatsapp / Viber“: +2348147400259

  AtsakytiPanaikinti
 57. DR WALE GERIAUSIAS ŽMOGUS PERGRAŽĖJA VISĄ SAVO LAIMIN, KAD JUMS PASITIKĖTUMAS 100%. KONTAKTAS SU „WHATSAPP“: +2347054019402 ARBA EL. PAŠTO DRWALESPELLHOME@GMAIL.COM
  Savo gyvenime mes visi turime būti laimingi. Taip, daug kartų viskas vyksta ne taip, kaip planuojama, nes, mūsų galva, kažkas rimto trikdo ir valgo mūsų viduje. Esu čia, norėdamas įvertinti gerą DR WALE darbą, kuris pašalino mano liūdesį ir liūdesį ir sugrąžino tai su didesne laime. DR WALE yra jo žodžių ir pažadų žmogus. Jei turite ką nors, ko norite, kad jis padarytų jums, galite susisiekti su juo el. Paštu: drwalespellhome@gmail.com ARBA „WhatsApp“: +2347054019402

  AtsakytiPanaikinti
 58. išgyvenau blogesnį gyvenimo etapą, nes mano vyras man pasakė, kad nori skyrybų iš niekur, aš paklausiau jo, kur aš suklydau, bet jis man nepateikė jokio atsakymo, o jis išsikraustė iš namų, tai buvo tikrai keista, todėl ieškau pagalbos, kai internete sutikau dr. Ajayi burtų ratuką, po tam tikrų konsultacijų paaiškinau jam savo būklę ir sužinojau, kad mano vyras yra pas savo sekretorių darbe ir jis yra jos užkeiktas. padaryti ir aš vykdžiau jo nurodymus. Šiandien aš didžiuojuosi moterimi, nes mano vyras yra šalia manęs ir mes laukiame savo antrojo vaiko dėka dr. Ajayi burtų ratuko dėka, jei jums reikia burtų ratuko pagalbos bet kokiai problemai spręsti. Dr Ajayi yra teisus už tobulą ir patikimą rezultatą. Susisiekite su jo el. Paštu: drajayi1990@gmail.com arba „Viber \ WhatsApp“ numeriu: +2347084887094

  AtsakytiPanaikinti
 59. Kai galų gale radau liudijimus apie šį burtų davėją dr. AJAYI, kaip daugeliui žmonių padėjo susigrąžinti savo mylėtojus ir sugedusius namus, susisiekiau su juo per jo „WhatsApp“ numerį: +2347084887094, nes mano vaikinas, kurį tikrai myliu visa širdimi, staiga pasikeičia ir atsisuko man nugarą ir nekenčia manęs be jokios priežasties, kai jis paliko namus, o vėliau išgirdau, kad jis gyvena su kita moterimi, toks elgesys buvo labai keistas, tarsi jis būtų manipuliuojamas, jis užblokavo mane iš visų savo socialinių tinklų ir aš negalėjau bendrauti su juo. Aš labai norėjau susigrąžinti savo vaikiną. Aš ieškau pagalbos iš jo artimų draugų ir šeimos narių, bet nesiseka sugrįžti. Aptaręs su DR AJAYI, jis man pasakė būtinus dalykus, kuriuos turėjau atlikti, o aš po 2 dienų savo nuostabai vykdžiau jo nurodymus, mano vaikinas man paskambino, kad jis grįžta namo, o nuo tada mes gyvename ramiai, susisiekite su didžiu dvasiniu vyru dr. Ajayi el. Paštu: drajayi1990@gmail.com arba parašykite jam savo numeriu aukščiau

  AtsakytiPanaikinti
 60. Po 5 metų santuokos su vyru su 2 vaikais mano vyras pradėjo keistai elgtis su kitomis moterimis ir parodė man šaltą meilę. Kelis kartus jis grasina manimi išsiskirti, jei išdrįsiu suabejoti jo romanu su kitomis moterimis. buvo visiškai suniokotas ir sumišęs, kol senas mano draugas man pasakė apie burtų ratuką internete, vadinamą dr. Ilekhojie, kurie meilės kerų galiomis padeda žmonėms, turintiems santykių ir vedybų problemų, iš pradžių abejojau, ar toks dalykas kada nors egzistuoja, bet nusprendžiau pabandyk, kai susisiekiu su juo, jis padėjo man užburti meilę ir per 48 valandas mano vyras grįžo pas mane ir pradėjo atsiprašyti, dabar jis nebegalėjo išeiti su kitomis moterimis, o jo su manimi visam laikui. Susisiekite su šiuo puikiu meilės rašybos pranešėju dėl savo santykių ar santuokos problemos, kurią reikia išspręsti šiandien: El. Paštas: gethelp05@gmail.com Whatsapp / Viber: +2348147400259

  AtsakytiPanaikinti
 61. Noriu pasinaudoti proga ir padėkoti burtininkui, vadinamam dr. Ajayi. Kadangi jis padėjo atkurti taiką mano iširusioje santuokoje, sužinojau apie jį per draugą, kuriam jis padėjo laimingais skaičiais laimėti didelę loteriją. nenoriu gilintis į detales, bet norėčiau, kad žinotumėte, jog dr Ajayi yra tikras dvasingas žmogus. Aš ieškojau pagalbos iš įvairių šaltinių, bet nieko neįvyko, kol draugas su manimi supažindino mane, aš susisiekiau su juo dėl mano iširusios santuokos ir jam viską paaiškinau, jis man pasakė, ką reikia daryti, ko aš laikiausi, ir šiandien aš esu laimingas žmogus mano santuokoje mano žmona grįžo namo ir pasakė, kad nebenori skyrybų, o daktaro Ajayi dėka ji nėščia nuo berniuko, o mano finansinė padėtis pagerėjo. Jei jums reikia kokios nors pagalbos dėl to, kas jus vargina, susisiekite su dr. Ajayi el. Paštu drajayi1990@gmail.com arba „Whatsapp / Viber“: +2347084887094, jis yra 100% garantuotas.

  AtsakytiPanaikinti
 62. Aš niekada neįsivaizduoju savęs to darančio, bet esu laimingas ir noriu, kad kiti turėtų jų pagalbą. Būdamas bankininku, mano 8 metų vyras apleido mane ir mūsų vaikus, paliko namus ir kitą dalyką, kurį išgirdau, kad jis mato mergaitę, bandžiau visomis įmanomomis priemonėmis jį sugrąžinti namo, tačiau jis elgėsi keistai manęs atžvilgiu ir net nepaisė vaikai. Buvau nusivylusi ir ieškojau pagalbos, kol pamačiau įrašą apie dr Ajaja dvasingą žmogų. Jis patikino, kad užkerės ir viskas bus gerai per tris dienas, bet aš buvau skeptiškas, pagalvojau ir pagaliau susisiekiau su juo vėlgi mes kartu išgyvenome procesą ir nustebau, kad burtas suveikė, o mano vyras grįžo namo po 2 metų išsiskyrimo. Daktaras Ajayi iš tikrųjų yra jo žodžių vyras, jei turite problemų dėl santykių ar bet kurio savo gyvenimo aspekto, susisiekite su burtų šaukliu dr Ajayi, kad gautumėte ilgalaikį sprendimą.

  El. Paštas: drajayi1990@gmail.com
  „WhatsApp“ / „Viber“ numeris: +2347084887094

  AtsakytiPanaikinti
 63. mano vaikinas su manimi išsiskyrė po 7 metų santykių. viskas prasidėjo nuo mažų nesusipratimų, po kurių jis man pasakė, kad būtų gerai padaryti pertrauką, kuri, manau, virto išsiskyrimu. Jis nebeieško manęs, užblokavo mano numerį ir žmonės sakė, kad matė jį su kita mergina. Tai sukėlė ašaras mano akims, nes mes tuokiamės. Aš ieškojau pagalbos, kai susidūriau su šiuo dvasingu žmogumi, vardu Dr Ajayi, kuris padėjo Daugelis žmonių turi santykių problemų, aš kalbėjau su juo apie savo situaciją ir jis man apibūdino procesą, kaip grįžti su savo mylimuoju, aš vykdžiau jo nurodymus ir šiandien esu laimingas, nes mano vyras grįžo po 5 mėnesių išsiskyrimo ir mes dabar laimingai vedęs. Jei jums reikia bet kokių santykių problemų užkalbėjimo rato pagalbos, susisiekite su dr. Ajayi, kad gautumėte ilgalaikį sprendimą. „Whatsapp“ / „Viber“ numeris: +2347084887094 arba el. Paštas: drajayi1990@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 64. Aš ir mano vyras jau 7 metus vedę. Mums viskas sklandžiai judėjo. Iki šios dienos mano vyras grįžo namo ir pasidarė juokingą ir pasakė man, kad nori skyrybų, kad nebenori manęs. Nustebau, nes niekada jam nieko blogo nepadariau, nei mes tarpusavyje kovojome. Jis be jokios svarbios priežasties man pasiuntė automobilių stovėjimą iš namo. Aš taip pat maldavau, pasakyk man, ką blogo aš padariau. Po kelerių metų gyveno be jo. Susipažinau su savo drauge ir pasakiau jai, kas nutiko ir aš. Ji man pasakė, kad tai nebus problema, su kuria susidurs DR WALE. Ji supažindino mane su DR WALE, todėl aš viską paaiškinau DR WALE, jis man liepė daugiau neverkti. Viskas, ką padarė DR WALE, buvo man užburti, ir aš vykdžiau visus DR WALE man duotus nurodymus. Po to, kai DR WALE buvo užburtas, mano vyras atėjo prašydamas manęs sugrįžti, jis nupirko man daug malonių dovanų. El. Paštas: drwalespellhome@gmail.com ARBA skambinkite / „WhatsApp“: +2347054019402

  AtsakytiPanaikinti