Gimdymo planas

Moterims, kurios kreipiasi į mane su klausimu kaip sėkmingai ir natūraliai pagimdyti Lietuvos ligoninėse, paprastai rekomenduoju tris dalykus:

 • pasitikėti savimi, savo kūnu ir savo kūdikiu
 • apgalvoti, paruošti  ir iš anksto suderinti su medikais gimdymo planą
 • į gimdymą pasikviesti gimdyvės padėjėją (dulą) 

Šiame įraše pateiksiu gimdymo plano pavyzdį ir medicinos teisės ir bioetikos konsultantės Jurgitos Romanovskajos komentarą apie tokio plano teisinę galią. Taip pat dažniausiai užduodamus klausimus ir atsakymus apie tai, ką reikėtų padaryti, kad į tokį planą būtų atsižvelgta.

ĮSPĖJIMAS: Šis gimdymo planas (informuoto paciento sutikimas) tėra pavyzdys. Dokumente pateikiamų nuostatų nerekomenduoju priimti beatodairiškai. Kiekviena moteris gimdymo plano nuostatas turėtų surašyti pati, remdamasi savo žiniomis ir įsitikinimais, bei gydytojų patarimais.

Taip pat rekomenduočiau gimdymo plano nuostatas iš anksto suderinti su gimdymą priimsiančiu mediku. Tai padės atsijoti tuos medikus, kurie nėra linkę atsižvelgti į paciento interesus ir su kuriais gimdyti nenorėtumėte. 


Gimdymo plano pavyzdys:


INFORMUOTO PACIENTO SUTIKIMAS

Šiame dokumente išreikšta mano, …………………. (a.k...................), valia dėl mano gimdymo eigos, medicininių procedūrų ir intervencijų ir naujagimio priežiūros. Tai informuotas paciento sutikimas į kurį, remiantis Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, turi būti atsižvelgiama.

Bet kokie veiksmai, neatitinkantys šių nuostatų, gali būti atliekami tik iš anksto informavus apie jų būtinybę ir medicininiuose dokumentuose patvirtinus sutikimą dėl šių veiksmų atlikimo raštu.

Jeigu nėra galimybių (laiko) užfiksuoti informuotą paciento sutikimą raštu - jį gali pakeisti sutikimas žodžiu, su sąlyga, kad sutikimą žodžiu galėtų paliudyti bent vienas asmuo, nepriklausantis ligoninės personalui. (Kūdikio tėtis ar kitas įgaliotas asmuo).

Neįvykdžius šių reikalavimų, bet kokie žemiau pateiktų nuostatų neatitinkantys veiksmai bus laikomi paciento teisių pažeidimu ir už tai bus siekiama pritaikyti atsakomybę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Nesant galimybei suderinti gimdymo eigos, medicininių procedūrų ir intervencijų ar naujagimio priežiūros sprendimų su manimi, …………….. - visus su gimdymu ir kūdikiu susijusius sprendimus yra įgaliojamas priimti kūdikio tėvas ..................................... arba kitas įgaliotas asmuo (žr. įgaliojimus). Bent vieno įgalioto asmens dalyvavimas gimdyme, nepriklausomai nuo gimdymo eigos ir reikalingų atlikti procedūrų, taip pat ir jo dalyvavimas naujagimio priežiūroje nuo tos akimirkos, kai kūdikis gims yra būtinas.

PAGRINDINĖS NUOSTATOS

INTRAVENINIS KATETERIS
Nesutinku, kad man būtų įvestas intraveninis kateteris - jeigu tai nėra būtina mano ar kūdikio gyvybei gelbėti.

VIDINĖS GINEKOLOGINĖS APŽIŪROS
Nesutinku, kad būtų atliekamos vidinės ginekologinės apžiūros. IŠIMTIS: viena apžiūra gali būti atliekama po to, kai nubėga vaisiaus vandenys - jeigu vaisiaus tonai suteikia pagrindo įtarti virkštelės iškritimą.

GIMDYMO SKATINIMAS
Nesutinku su jokiu mechaniniu gimdymo skatinimu (dangalų atidalijimu, gimdos kaklelio pratampymu rankomis, vaisiaus vandenų nuleidimu ir t. t.).
Nesutinku su medikamentiniu gimdymo skatinimu (oksitocinu arba prostaglandinais bet kokiu jų pavidalu).

GIMDYMO NUSKAUSMINIMAS
Nesutinku, kad gimdymas būtų nuskausminamas. IŠIMTIS: gimdymas gali būti nuskausminamas (vietiškai) esant būtinybei atlikti epiziotomiją arba regionine (spinaline) nejautra esant būtinybei atlikti cezario pjūvio operaciją / užbaigti gimdymą instrumentiškai.

EPIZIOTOMIJA
Nesutinku, kad būtų kerpama tarpvietė. IŠIMTIS: tarpvietė gali būti kerpama informavus ir gavus žodinį sutikimą tuo atveju, jeigu vaisiaus tonai rodo rimtą pavojų kūdikiui.

PLACENTINIS LAIKOTARPIS
Nesutinku, kad būtų taikoma aktyvi placentinio laikotarpio priežiūra.
Nesutinku, kad placentinio laikotarpio metu man būtų aliekamas gimdos masažas, traukiama už virkštelės arba kateterizuojama šlapimo pūslė.

VAISIAUS TONAI IR DIAGNOSTIKA
Sutinku, kad vaisiaus tonai sąrėmių metu periodiškai būtų matuojami portatyviniu dopleriu - jeigu tai neapriboja galimybių laisvai pasirinkti kūno padėtį.
Sutinku, kad vaisiaus tonai stangų metu būtų matuojami nepertraukiamai - jeigu tai neapriboja galimybių laisvai pasirinkti kūno padėtį.
Sutinku, kad vaisiaus (placentos) būklė ar padėtis esant poreikiui būtų įvertinti / patikslinti echoskopijos pagalba.

KŪNO PADĖTIS IR FIZIOLOGINIAI POREIKIAI
Nesutinku, kad būtų taikomi kokie nors fiziniai apribojimai dėl kūno padėties sąrėmių ir stangų laikotarpiais.
Nesutinku, kad būtų taikomi kokie nors apribojimai dėl skysčių vartojimo ar šlapinimosi/tuštinimosi pagal poreikį bet kuriuo metu gimdant.

FIZINIS KONTAKTAS
Nesutinku, kad mano kūnas būtų masažuojamas, spaudžiamas, prilaikomas ar kaip nors kitaip liečiamas iš anksto neinformavus apie poreikį mane liesti ir negavus mano žodinio sutikimo.

PLYŠIMAI IR SIUVIMAS
Nesutinku, kad pirmo arba antro laipsnio plyšimai būtų siuvami.

NAUJAGIMIO PRIEŽIŪRA

PAGALBA STANGŲ METU
Nesutinku, kad mano kūdikis stangų metu būtų traukiamas už galvos ar kitų kūno vietų. Jis gali būti tik prilaikomas.

VIRKŠTELĖ
Nesutinku, kad gimdymo metu būtų tikrinama, ar kūdikiui aplink kaklą neužsivijusi virkštelė. Jeigu bus pastebėta apsivijusi virkštelė - nesutinku, kad ji būtų užspaudžiama, kerpama arba bandoma atvynioti iki kūdikiui gimstant.
Nesutinku, kad mano kūdikio virkštelė būtų užspaudžiama ir/arba kerpama iki gimstant placentai.
Nesutinku, kad mano kūdikiui būtų atliekami kokie nors tyrimai iš virkštelės kraujo.

GAIVINIMAS
Nesutinku, kad mano kūdikiui būtų profilaktiškai atsiurbinėjami kvėpavimo takai, jeigu gimęs jis savarankiškai kvėpuoja / verkia. Net jeigu kūdikis gimsta iš žalių vaisiaus vandenų.
Esant poreikiui gaivinti kūdikį - virkštelė gali būti užspaudžiama ir kerpama PO TO, kai pavyks atstatyti kūdikio kvėpavimą.

KŪDIKIO BUVIMO VIETA
Nesutinku, kad po gimimo kūdikis būtų bent akimirkai paimtas nuo manęs - jeigu jam nėra būtina skubi medicininė pagalba ir/arba negresia pavojus jo gyvybei. Jeigu naujagimis negali būti su manimi dėl tuo metu man atliekamų procedūrų - jis turėtų būti nedelsiant atiduodas tėčiui. Analogiškai – Cezario pjūvio operacija…

KRITINĖS BŪKLĖS
Nesutinku, kad kūdikis būtų išnešamas net (ypač) esant kritinėms būklėms. IŠIMTIS: Jeigu būtina skubi medicininė pagalba negali būti suteikta šalia mamos ir kūdikį būtina išnešti - vykdant bet kokias medicinines procedūras nepertraukiamas bent vieno iš tėvų ar įgaliotų asmenų dalyvavimas ir buvimas šalia kūdikio nepriklausomai nuo kitų aplinkybių yra būtinas.

TYRIMAI, SKIEPAI, PROFILAKTIKA
Nesutinku, kad kūdikiui būtų leidžiami / purškiami / tepami ar kaip nors kitaip naudojami bet kokie medicininiai preparatai (skiepai, vitaminai, gonorėjos profilaktika ir t.t.) pirmas 24 val. po gimimo.
Nesutinku, kad kūdikis būtų sveriamas, matuojamas ar jam atliekamos bet kokios medicininės procedūros iki kol nebus gautas žodinis bent vieno iš tėvų sutikimas.
Nesutinku, kad bet kokios medicininės procedūros ar tyrimai kūdikiui būtų atliekami be bent vieno iš tėvų dalyvavimo ir fizinio artumo.
Nesutinku, kad kūdikis būtų nešiojamas (vežiojamas) po ligoninės patalpas arba laikomas jose kitaip, nei savo tėvų rankose.
Nesutinku, kad mano kūdikis būtų kaip nors liečiamas iš anksto neinformavus apie poreikį jį liesti ir negavus mano žodinio sutikimo.

CEZARIO PJŪVIO OPERACIJA

SĄMONINGUMAS
Nesutinku su pilna narkoze ir/arba bet kokių psichiką veikiančių medikamentų panaudojimu.

TĖČIO AR KITO ĮGALIOTO ASMENS DALYVAVIMAS
Nesutinku, kad kūdikio tėčio ar kito įgalioto asmens dalyvavimas gimdymo eigoje cezario pjūvio operacijos atveju būtų apribotas.

VIRKŠTELĖ
Sutinku, kad virkštelė kūdikiui gali būti perspaudžiama ir kerpama tik po to, kai baigsis jos pulsacija.

MEDICININĖS PROCEDŪROS, TYRIMAI, PROFILAKTIKA
Nesutinku, kad kūdikiui būtų atliekamos bet kokios medicininės procedūros, tyrimai ar profilaktika iki nebus gautas sutikimas šiems veiksmams atlikti. 

IŠIMTYS

Iškilus medicininei būtinybei gimdymo plano nuostatos gali būti keičiamos. Tai turi būti daroma abipusiu sutikimu ir fiksuojant pakeitimus bei sutikimą medicininiuose dokumentuose.


Gimdyvės Vardas, Pavardė, Parašas, DataPRIEDAI
(įgaliojimus pildo mama, pažymą dėl susipažinimo su dokumentais pildo gimdymą prižiūrintis medikas)ĮGALIOJIMAS

Aš,....................... (a.k............................... ), įgalioju ............................................................... (a.k. ...........................) atstovauti mano valią ir priimti visus su mano ir mano naujagimio sveikata ir gydymu susijusius sprendimus, jeigu dėl kokių nors aplinkybių negalėčiau to padaryti pati.


Vardas, Pavardė, Parašas, DataĮGALIOJIMAS

Aš, ………………….... (a.k. ...............................), įgalioju dulą ……………………... (a.k. ..............................) atstovauti mano valią ir priimti visus su mano ir mano naujagimio sveikata ir gydymu susijusius sprendimus, jeigu dėl kokių nors aplinkybių negalėčiau to padaryti pati arba to negalėtų padaryti kūdikio tėtis.


Vardas, Pavardė, Parašas, DataPAŽYMA DĖL SUSIPAŽINIMO SU INFORMUOTU PACIENTO SUTIKIMU

Aš, ____________________________________________________________ (vardas, pavardė) su šio dokumento turiniu susipažinau. Šiuo dokumentu išsakyti paciento pasirinkimai dėl gimdymo eigos, medicininių intervencijų ir naujagimio priežiūros man yra aiškūs.

Žinau, kad LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas draudžia teikti medicinines paslaugas be paciento sutikimo.


Pareigos, Vardas, Pavardė, Parašas,  DataMedicinos teisės ir bioetikos specialistės komentaras:


Kadangi visa medicinos praktika yra paremta žmogaus autonomijos, žalos nedarymo ir naudos pacientui bei teisingumo principais, visos sveikatos paslaugos turi būti teikiamos atsižvelgiant į paciento interesus. Paciento autonomija suponuoja pareigą pacientui pačiam laisva forma išreikšti savo valią prieš taikant jam bet kokį gydymą. Privalu, kad gydantis gydytojas prieš tai pacientui suteiktų visą reikiamą informaciją apie gydymo metodus bei alternatyvas. Taip pat, esant medicininei būtinybei keisti gydymą, pacientas taip pat turi būti informuojamas. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas turi teisę informacijos nepranešti pacientui tik tais atvejais, jeigu toks pranešimas aiškiai sąlygotų pacientui rimtą žalą (pakenktų paciento sveikatai ar net sukeltų pavojų jo gyvybei). Tokiais atvejais visa numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir yra prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Ši informacija pateikiama pacientui iš karto, kai tik išnyksta pavojus, kad jos pranešimas pacientui gali sąlygoti minėtą žalą. Pacientas turi teisę nežinoti, t. y. jis gali atsisakyti, kad jam būtų suteikta informacija, išskyrus atvejus, jeigu toks informacijos nesuteikimas darytų žalą jo sveikatai. Paciento valia nežinoti turi būti išreikšta raštu. (LR Civilinis kodeksas 6.727-6.729 str.)

Apie informuoto paciento sutikimo teisinę galią ne kartą yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pvz., vienoje iš garsesnių 2005 m. bylų J. Raudonienė v. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, 3K-3-206/2005:  

„Tam, kad paciento sutikimas būtų galiojantis ir sukeltų tam tikrų teisinių padarinių, būtina, kad jis būtų duotas pacientui ar jo atstovui pagal įstatymą prieš tai gavus visapusišką informaciją. Tai reiškia, kad teisinių padarinių sukelia tik informuotas sutikimas, t. y. sutikimas, gautas po to, kai gydytojas pacientui suteikė išsamią informaciją apie siūlomų gydymo metodų esmę, pobūdį, alternatyvių gydymo metodų galimybę ir pan. Kaip minėta, bylą nagrinėję teismai konstatavo, kad ieškovai apie septacijos metodo taikymo galimybę nebuvo informuoti. Tačiau patyręs ir rūpestingas chirurgas privalėjo numatyti ir tokio gydymo metodo, kaip septacija, taikymo galimybę, apie tai privalėjo iš anksto informuoti ieškovus ir gauti jų sutikimą dėl tokio metodo panaudojimo. Atsakovo pareiga informuoti apie tokio gydymo metodo galimybę itin pabrėžtina todėl, kad Lietuvoje septacijos metodas nebuvo naudojamas.“

Tai pat ir kitoje byloje, Lietuvos valstybė v. A. Š. , bylos Nr. 3K-3-219/2010:

„Pacientui teiktinos informacijos apimties ir turinio negali paneigti jo turima galimybė konsultuotis su kitu gydytoju arba pačiam rasti rūpimą informaciją. Teismai pagrįstai sprendė, kad ta aplinkybė, jog gydymui (vaisto kenalogo injekcijai) parinktą vaistą pirko pacientė ir ji turėjo galimybę susipažinti su vaisto informaciniame lape nurodytais duomenimis dėl vaisto veikimo, neatleidžia gydytojo nuo pareigos suteikti pacientui visą reikiamą informaciją. Tokia informacija pacientui turi būti teikiama atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suteikiama suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus (Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalis).
<...> Prieš prašant paciento sutikimo jam (jo atstovui) išaiškinami intervencijos tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Sutikimas dėl gydymo (dėl kurio nesudaryta sveikatos priežiūros sutartis) patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu paciento medicinos dokumentuose (Įstatymo 8 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje reikalavimas dėl paciento sutikimo paaiškinamas asmens autonomijos principu, pagal kurį tik pats pacientas turi teisę priimti sprendimus dėl jo gydymo. Gydymas be paciento sutikimo yra neteisėtas veiksmas, sukeliantis teisinę atsakomybę. Asmens operacija be jo sutikimo galima tik išimtiniais ir įstatyme numatytais atvejais, pvz., kai medicinos pagalba teikiama būtinojo reikalingumo atveju (avarijos, nelaimingo atsitikimo ir pan.) ir yra būtina gelbėti paciento gyvybę, o šis dėl savo sveikatos būklės nepajėgia išreikšti valios.
Paciento sutikimas dėl jo gydymo laikytinas tinkamu, jeigu jis buvo tinkamai informuotas su gydymo metodikomis ir gydymosi pasirinkimo galimybėmis. Pareigą informuoti pacientą ir gauti jo sutikimą gydytojas gali perleisti šią pareigą vykdyti kitam asmeniui, tačiau ir tokiu atveju gydytojas lieka atsakingas už tinkamą šios pareigos įvykdymą. Netinkamai įvykdžiusiam informavimo pareigą gydytojui gali atsirasti atsakomybė už dėl tokios pareigos nevykdymo ir paciento nepakankamo supratimo dėl taikomo gydymo poveikio jo sveikatai atsiradusią žalą net ir tais atvejais, jeigu atlikdamas medicinos procedūrą gydytojas veikė rūpestingai. Pacientas gali reikalauti žalos atlyginimo, nes, nepateikus visos informacijos, jis gali neturėti galimybės žinoti gydymo rizikas ir jų išvengti, atsisakydamas nuo tam tikro gydymo būdo. Kita vertus, paciento informavimas apie tam tikrą riziką, galimus padarinius ir jo sutikimas atlikti siūlomą medicinos procedūrą nereiškia, kad gydytojo atsakomybė neatsiras tais atvejais, kai paciento sveikatai kyla neigiamų padarinių dėl gydytojo nerūpestingumo ar neatidumo.“

Pats gimdymo planas nėra įstatymo reglamentuotas kaip teisinis dokumentas per se. Gimdymo planas, be abejonės, gali būti laikomas Informuoto paciento sutikimo dalimi/priedu, bet vienas jis neturi teisinės galios.

Traktuojant gimdymo planą kaip paciento sutikimo dalį, gimdyvė turi teisę išreikšti savo valią prieš gimdymą. Tokiu būdu atsiranda gydytojo pareiga susipažinti su tokiu gimdymo planu. Taip yra sukuriami gydytojo-paciento fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai bei klojamas tolimesnio bendravimo pamatas. Gydytojas, susipažinęs su gimdymo planu, turi teisę patarti vienais ar kitais klausimais, pasiūlyti vienaip ar kitaip koreguoti planą. Jeigu gydytojas pasirašo plano pabaigoje, tai reiškia, kad jis yra susipažinęs su paciento valia ir darys viską, kad nuo jos nenukryptų, nebent kiltų medicininių išimčių, kurios turi būti paminėtos plane. Pacientė gali reikalauti, kad jos gimdymo planas būtų įtraukas į jos medicininius dokumentus. Ginčo metu, remiantis teismų praktika dėl informuoto sutikimo, gimdymo planas traktuojamas kaip paciento sutikimas, gali būti laikomas gimdyvės valios išreiškimo įrodymu.

Svarbu nepamiršti, kad yra tikimybė, jog gydytojai gali priešiškai žiūrėti į tokius gimdymo planus. Gimdyvės juose gali nurodyti daug neobjektyvių ultimatumų, nepaliekant jokios išimties gydytojams. Labai svarbu rengiant gimdymo planą konsultuotis su gydytojais, kurie dalyvaus visame gimdymo procese ir po jo. Tai būtina kuriant pasitikėjimo santykius su medicinos personalu, taip pat objektyviai įvertinant nenumatytus sveikatos sutrikimo atvejus; plano nuostatas rengti atsižvelgiant į medicinos mokslą ir pasekmes. Tai neturi būti vien tik emocinė gimdyvės valia, nes medicina – neprognozuojama sritis. 

Klausimai ir atsakymai:


Ką reikėtų padaryti, kad gimdymo planas taptų paciento sutikimo dalimi/priedu?

Paciento sutikimo formos pasirašymo metu pateikti gimdymo planą ir žodžiu paaiškint savo motyvus. Planą pridėti (prikabinti) prie sutikimo formos ir paprašyti išsaugoti kaip medicinos dokumentą. Tai paciento išreikšta valia.

Ar reikalingas parašas ant gimdymo plano, kad jis buvo gautas ir su juo susipažinta?

Galima prašyti fiksuoti susipažinimą parašu. Psichologinis momentas – jeigu gydytojas atsisako pasirašyti, galima pradėti įtarti, kad jis linkęs neatsižvelgti į paciento interesus ir trakuoti tai kaip nepasitikėjimą medikais. Rekomenduojama prieš tai labai aiškiai, ne įsakmiai išdėstyti savo pageidavimus ir argumentuoti, kodėl, pacientės manymu, medikui verta pasirašyti. Be abejonės, mediko parašas ant gimdymo plano suponuoja faktą ir ginčo metu tai tampa vertingu įrodymu.

Kaip galima  fiksuoti, kad pacientas savo valią išreiškė, jei medikas atsisako pasirašyti, kad su dokumentu susipažino?

Kaip minėjau anksčiau, medikai reikalavimą pasirašyti gali traktuoti kaip savotišką „grasinimą“ ir nepasitikėjimą. Tai didelė spraga etine prasme. Tokiu atveju labai svarbi aiški, atvira, nebauginanti komunikacija. Pats planas jau yra paciento valios išraiškos forma nepriklausomai nuo to, pasirašė po juo medikas ar nepasirašė.

Ar sutikimas su gydymu ligoninės priėmimo formose nesikerta su gimdymo planu? Juk iš esmės vienoje vietoje parašyta, kad su tam tikromis intervencijomis nesutinki, o kitoje – kad sutinki?

Pacientas neturi būti gydomas prieš jo valią, tokia nuostata yra LR PTŽAĮ. Dviejų skirtingų formų kolizijos atveju rekomenduočiau pasitarti su sveikatos priežiūros specialistais, kurie turi pareigą patarti. 
Iš anksto informavus sveikatos priežiūros specialistus, priėmimo formose galima pasirašyti su prierašu „pridedamas gimdyvės gimdymo planas“ . 

Ar turi teisę medikai neguldyti gimdyvės į stacionarą, jeigu ji standartinėje priėmimo formoje atsisako pasirašyti, kad sutinka su sąrašu galimų intervencijų (procedūrų)?

Pagal ligoninės vidaus tvarką, dėl guldymo į ligoninę sprendžia Priėmimo-skubios pagalbos skyrius. Taip yra todėl, kad pasitaiko atvejų, kuomet guldomi ligoniai, kuriems iš esmės hospitalizacija nereikalinga ir tokiu būdu užimamos laisvos ligoninės lovos.
Atsisakydamas pasirašyti išankstinį sutikimą su eile galimų intervencijų pacientas išreiškia savo valią. Sveikatos priežiūros specialistai turi gerbti tokį paciento sprendimą ir netaikyti gydymo, nebent kiltų pavojus paciento gyvybei. Atsisakymas hospitalizuoti dėl nepritarimo paciento valiai yra nepagrįstas, neteisėtas ir pagal įstatymą kvalifikuojamas kaip pareigų neatlikimas .

Paciento teisių įstatyme nurodyta, kad sutikimą gali duoti tik adekvatus pacientas. O medikus esu ne kartą girdėjusi sakant, kad nuo skausmo ir hormoninių pokyčių gimdyvės gimdymo metu nėra adekvačios. Ar gimdyvės valia gali būti ignoruojama remiantis tuo, kad ji gimdymo metu nėra pajėgi priimti adekvačių sprendimų?

Pagal LR PTŽAĮ, jeigu asmuo negeba išreikšti savo valios ir nėra atstovo, tai sveikatos priežiūros specialistai veikia tik paciento interesų labui. Kai yra atstovas, tai jam suteikta informacija prilyginama informacijos pateikimui pacientui.
Retas atvejis, kad gimdanti moteris taptų neadekvati. Išimtys galimos, kuomet moters gebėjimas suvokti įvykius yra stipriai veikiamas vaistų, pvz., opioidinių skausmą malšinančių, nuovargio, skausmo ar nerimo. Jeigu gimdyvė mano, kad gimdymo metu ji gali prarasti gebėjimą adekvačiai priimti sprendimus, ji gali prieš tai gimdymo plane ar žodžiu, esant liudininkams, išreikšti pageidavimą, kad tokiu atveju už ją spręstų jos atstovas.

Už komentarą ir atsakymus į klausimus dėkoju medicinos teisės ir bioetikos konsultantei Jurgitai Romanovskajai.

14 komentarų:

 1. Sveiki, p. Laima,
  Pateiktas planas atrdo racionalus ir turėtųbūti priimtias kiekvienoje gimdymo įstaigoje, tačiau... realbė mūsuose šiai dienai yra kiek kitokia. Manau, dauguma gydytoju, pamačiusių tokį plana, pasiūlys pasieškoti kito specialisto ir dar gerai išsišaipys. Gal galtumėte informuoti bent apie keletą gydytojų Vilniuje/Trakuose/Kaune, kure nesibaimina tokių ar panašių planų ir be ironijos profesionaliai atsižvelgia į gimdyvės poreikius. Labai lauksiu Jūsų atsakymo, nes iki didžiosios dienos lieka vis mažiau ir mažiau :) Širdingai dėkoju.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Laba diena,
  Kol kas žinau tik apie vieną gydytoją, priėmusį moterį su gimdymo planu, parengtu šio dokumento pagrindu. Tai gydytojas B. Žaliūnas iš Vilniaus Gimdymo Namų.
  Gimdžiusi moteris pasakojo, kad gimdymą priėmęs gydytojas atsižvelgė į plane išreikštą gimdyvės valią, pats supažindino su plano nuostatomis personalą, pažadėjo nieko nedaryti be moters sutikimo ir savo pažado laikėsi.
  Tiesa, kiek žinau, planas su gyd. B. Žaliūnu juo buvo derinamas iš anksto.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Sveiki, dekoju uz atsakyma. Perskaiciau galybe nuostabiu atsiliepimu apie si gydytoja, bendravau telefonu ir panasu, kad jis vienas is nedaugelio, dirbanciu is pasaukimo. Deja man numatytu terminu jis atostogas.
   Na, bet as tikiuosi keliu menesiu begyje sioje temoje galesianti pasidalinti komentaru apie dar viena puiku gydytoja :)
   Sekmes Jums, Laima!

   Panaikinti
  2. Lengvo ir sklandaus Jums gimdymo! Pagarbaus ir supratingo personalo.
   Lauksiu Jūsų įspūdžių.

   Panaikinti
 3. Sveiki. As gimdziau pas gydytoja Birzieti, Kauno klinikose. Plano neturejau, bet jis tikrai atrodo dirba is pasaukimo... Gal kam pravers si informacija :)

  AtsakytiPanaikinti
 4. As gimdziau VGN pas budincia gydytoja A.Keblikiene. Atvaziavau nesitarus, su gimdymo planu. Perskaite, geranoriskai atsizvelge, likau patenkinta.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kaip gera, Aušrine, skaityti Jūsų žodžius. Lengvos pradžios Jums ir Jūsų vaikeliui ir ačiū, kad pasidalinote.

   Panaikinti
 5. Tai buvo pries 3 metus. Dabar laukiuosi trecio vaikelio ir vel esu surasius GP, aptarus ji su vyru. Vaziuosiu i VGN nesitarus, noreciau gimdyti tik su akusere. Parasysiu kaip sikart sekes :) P.S. Negaliu pasakyt, kad atvykus gimdyti su planu medikai ispilde visus mano norus, bet is esmes dideliu priekaistu neturiu.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Sveiki, gimdymas buvo nuostabi patirtis, nors ir ne pagal plana �� Pradzioj, pasiskaicius puikiausius komentarus apie gydytoja Skleriu, ketinau gimdyti pas ji VGN, taciau po keliu susitikimu supratau, kad i mano plano rimtai neziuri... Tuomet tariausi su gerbiama Banga is KGN Kaune, ji nuostabi, taciau nepalankiai susikloscius situacijai, iki Kauno nuvaziuoti nebuvo galimybes ir teko keliauti i Santariskes. Nesitarus is anksto savo plano rodyt jau nedrisau, tik zodziu ispyskinau savio prioriterus ir aciu Dievui gyd. Jursenas juos puikiai suprato ir igyvendino. Aciu Informuotampasirinkimui uz tai, kad buvot mano kelrode zvaigzde ruosiantis gimdymui!

  AtsakytiPanaikinti
 7. Gal galite patikslinti ar gimdymo planą pasirašyti gali tik gydytojas, bet ne akušerė? Akušerės sutikimas didelės reikšmės neturės? Kol kas viską derinu tik su akušere ir dula, nežinau ar dar ir gydytoją susiderinti...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Planą būtų gerai suderinti su visais, kas prižiūrės jūsų gimdymą.

   Panaikinti
 8. As buvau patyrusi pavadinkim. ..tam tikra smurta, guledama urologo kedeje ne LT, priserta vaistu, bet viska atsimenu . Man gulejimas ir gimdymas ant stalo sukelia itin sunkius prisiminimus. Buvau nustebinta, kad gimdant LT buvau vistiek paskutine minute priverstinai guldoma ant stalo. Rekomenduokit, ka daryti. As turiu vel gimdyti ir ta mintis mane stipriai neramina.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kviečiu paskaityti diskusiją apie Jūsų užduotą klausimą IP facebook paskyroje: https://www.facebook.com/InformuotasPasirinkimas/

   Panaikinti